Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/518/2016
 
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Záštita nad pilotním projektem zavedení farmářských a řemeslných trhů na novém tržním místě a poskytnutí finančního příspěvku na podporu inovativního využití parku Portheimka

Radě městské části předkládám návrh na udělení záštity nad pilotním projektem farmářských a řemeslných trhů a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 49.000,- Kč při příležitosti konání Májových slavností v parku Portheimka v termínu 23. 4. 2016.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záštitu místostarosty Mgr. Jana Smetany nad pilotním projektem farmářských a řemeslných trhů při příležitosti Májových slavnostní na novém tržním místě v parku Portheimka dne 23. 4. 2016
2.  poskytnutí finančního příspěvku firmě Creative world s. r. o.,adresa Líšnice 208,Líšnice 252 10, IČ 034 22 780 ve výši 49.000 Kč.
3.  finanční krytí v celkové výši 49.000 Kč bude poskytnuto  z kapitoly 0611 § 2141 vnitřní obchod, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám.

4.  rozpočtové opatření, které spočívá v převodu finančních prostředků ve výši 49 000,- Kč z kapitoly 0911, § 2125 Podpora podnikání a inovací a položky 5213 na kapitolu 0611 § 2141 vnitřní obchod, položka 5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám.
5.  darovací smlouvu firmě Creative world s.r.o. se sídlem Líšnice 208, Líšnice 252 10, IČ 03422780 ve výši 49.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Tomanová Lenka, Bc., vedoucí Odboru otevřená radnice
1.1.  předložit darovací smlouvu firmy Creative world s.r.o. k podpisu panu starostovi
Termín plnění: 22. 04. 2016
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.4.
Termín plnění: 21. 04. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/1		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů