Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/492/2016
 
Předkladatel: Čahoj Viktor, člen rady MČ P5

Pořádání slavnostního vyhlášení vítězných snímků 1. kola filmové soutěže AntiFETfest 2016

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na pořádání slavnostního vyhlášení oblastního kola soutěže AntiFETfest 2016
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  pořádání slavnostního vyhlášení oblastního kola soutěže AntiFETfest 2016 dne 27. 4. 2016 od 12:30 hodin v zasedací místnosti ZMČ č. 603
2.  finanční krytí na nákup věcných darů pro vítěze ve výši 6. 030 Kč (s DPH) bude hrazeno z kapitoly 0514 §3541 pol 5194 věcné dary
3.  objednávku č. 0003/OBK/16
II.
Ukládá
1. Viglaský Pavel Radovan, Mgr., MPA, vedoucí Odboru bezpečnostního a prevence kriminality
1.1.  zajistit slavnostní vyhlášení výsledků oblastního kola soutěže AntiFETfest 2016
Termín plnění: 27. 04. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů