Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/505/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Spolupořadatelství projektu "Letní kino MeetFactory 2016"

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení smlouvu o spolupořadatelství projektu "Letní kino MeetFactory 2016", které se bude konat od 1. 6. 2016 do 21. 9. 2016 ve dvoře multifunkčního centra MeetFactory
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  smlouvu o spolupořadatelství projektu "Letní kino MeetFactory 2016", které se bude konat od 1. 6. 2016 do 21. 9. 2016 mezi hlavním organizátorem MeetFactory o. p. s., sídlem Ke Sklárně 3213/15, 150 00 Praha 5, IČ 264 66 708
2.  finanční krytí smlouvy ve výši 65.000 Kč, které bude zajištěno ze schváleného rozpočtu pro rok 2016 z podkapitoly 0640, § 3399, položka 5169
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajistit podpis smlouvy s hlavním organizátorem akce "Letní kino MeetFactory 2016"
Termín plnění: 06. 05. 2016
1.2.  zajistit vyúčtování akce, které bude uloženo v OŠK
Termín plnění: 30. 11. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů