Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/503/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Spolupořadatelství projektu a výstavy "Pocta Bořkovi...život a dílo", pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení spolupořadatelství projektu a výstavy "Pocta Bořkovi...život a dílo" pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5. Projekt a výstava proběhnou v měsíci září a říjnu v galerii D v Portheimce a venkovní program před budovou Portheimky
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záštitu starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad projektem a výstavou "Pocta Bořkovi...život a dílo", záštitu radního pro kulturu Petra Hnyka nad nad projektem a výstavou "Pocta Bořkovi...život a dílo"
2.  smlouvu o spolupořadatelství projektu a výstavy "Pocta Bořkovi...život a dílo"mezi MČ Praha 5 a hlavním pořadatelem akce firmou Studio Pět s. r. o. sídlem Věštínská 1569/6b 153 00 Praha 5, IČ 416 90 966
3.  finanční krytí smlouvy o spolupořadatelství ve výši 240.000 Kč, které bude zajištěno ze schváleného rozpočtu pro rok 2016 z podkapitoly 0640, § 3399 z položky 5041
4.  rozpočtové opatření spočívající v převedení částky 240.000 Kč v rámci podkapitoly 0640, § 3399 z položky 5169 na položku 5041
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajistit administraci záštity a smlouvy o spolupořadatelství
Termín plnění: 31. 05. 2016
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I. odst. 4
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 6/0/2		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů