Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/515/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Spolupořadatelství 13. ročníku festivalu "United Islands of Prague 2016" na prostranstvích MČ Praha 5 a pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení spolupořadatelství 13. ročníku hudebního festivalu "United Islands of Prague 2016" na prostranstvích MČ Praha 5 pod záštitou starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záštitu starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad 13. ročníkem hudebního festivalu "United Islands of Prague 2016"
záštitu radního pro kulturu Petra Hnyka nad 13. ročníkem hudebního festivalu "United Islands of Prague 2016"
2.  smlouvu o spolupořadatelství 13. ročníku hudebního festivalu "United Islands of Prague 2016" mezi MČ Praha 5 a hlavním pořadatelem akce firmou Ostrovy s. r. o.sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, Střešovice IČ 272 32 948
3.  finanční krytí smlouvy o spolupořadatelství ve výši 400.000 Kč, které bude zajištěno ze schváleného rozpočtu pro rok 2016 z podkapitoly 0640, § 3399, položky 5169
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajistit administraci záštity a smlouvy o spolupořadatelství s hlavním organizátorem akce
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 5/0/3		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů