Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/511/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov, výpověď části komunikace - hlídané parkoviště

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  podání výpovědi Smlouvy o nájmu pozemku k 31. 7. 2016, č. 0110/0/ZOMI/15 ze dne 4. 12. 2015, pronájem části komunikace parc. č. 90, k. ú. Smíchov, 250 m2, hlídaného parkoviště, Ing. Janu Čermákovi, Sokolská 1790/56, Praha 2, IČ 867 69 359
2.  výpověď dle bodu I.1. tohoto usnesení, která tvoří přílohu tohoto materiálu
II.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 20. 05. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů