Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/499/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Zmocnění k zastupování vlastníka nemovitostí při projednávání povolení kácení dřevin na pozemku parc. č. 1040/255, k. ú. Hlubočepy a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 1/0/OMA/15 ze dne 3. 2. 2015

Atelier Žiška s. r. o., jako zástupce investora Římskokatoliké farnosti u sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy, požádal o dodatek ke smlouvě č. 1/0/OMA/15 ze dne 3.2.2015 a zmocnění pro kácení na parc. č. 1040/255, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Pha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Zmocňuje
1.  k zastupování vlastníka nemovitostí při projednávání povolení kácení dřevin na pozemku parc. č. 1040/255, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5
II.
Schvaluje
1.  dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 1/0/OMA/15 ze dne 3. 2. 2015 na parc.č. 1040/255, k.ú. Hlubočepy, ve svěřené správě MČ Praha 5, v rámci plánované stavby Kostela Krista Spasitele
III.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 1/0/OMA/15 ze dne 3.2.2015 na parc.č. 1040/255, k.ú. Hlubočepy a Zmocnění ke kácení na pozemku parc.č. 1040/255, k.ú. Hlubočepy
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/0
Mgr. J. Smetana nebyl přítomen při hlasování		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů