Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/491/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  uzavření splátkové dohody za podmínky přistoupení k dluhu všech dospělých osob žijících ve společné domácnosti s níže uvedenou nájemkyní:

,
, Praha - 5, dluh z nájemného a služeb
Kč (k 8. 3. 2016), dluh poplatku z prodlení
Kč (k 26. 2. 2016), dluh úroku z prodlení
Kč (k 26. 2. 2016), dluh z nákladů soudního řízení
II.
Schvaluje
1.  prominutí 100 % příslušenství nájemkyni bytu
,
, Praha - 5.
III.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zajistit podpis splátkové dohody protistranou
Termín plnění: 15. 05. 2016
1.2.  zajistit realizaci odpisu příslušenství po podpisu splátkové dohody protistranou
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/1		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů