Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/506/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Motivační program pro zvýšení bezmotorové mobility zaměstnanců ÚMČ P5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  Motivační program pro zvýšení bezmotorové mobility zaměstnanců ÚMČ P5
II.
Schvaluje
1.  navýšení rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2016.

Navýšení bude provedeno zapojením finančních prostředků z kapitoly 1009, položky 8115, tř. 8 financování ve výší 100 tis. Kč na straně příjmů a navýšení výdajů rozpočtu na kap. 0926, § 6171 pol 5499 (ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu) ve výši 100 tis. Kč., a to v návaznosti na schválení dodatku k Zásadám sociálního fondu, implementujícího Motivační program do Zásad sociálního fondu
III.
Ukládá
1. Viglaský Pavel Radovan, Mgr., MPA, pověřen vedením Odboru hospodářské správy
1.1.  ve spolupráci s odborem územního rozvoje zajistit evidenci dojížďky zaměstnanců zapojených do motivačního programu prostřednictví zaměstnanců recepcí budov úřadu.
Termín plnění: 01. 05. 2016
II.
Ukládá
1. Tuvora Jiří, Ing., Ph.D., vedoucí Odboru územního rozvoje
1.1.  zajistit vedení seznamu zaměstnanců zapojených do motivačního programu a zpracování podkladů pro odd. personální a mzdové.
Termín plnění: 01. 05. 2016
1.2.  informovat zaměstnance ÚMČ P5 o zavedení motivačního programu.
Termín plnění: 01. 05. 2016
1.3.  spolupracovat s Odborem hospodářské správy na zajištění evidence dojížďky zaměstnanců zapojených do motivačního programu prostřednictví zaměstnanců recepcí budov úřadu.
Termín plnění: 01. 05. 2016
II.
Ukládá
1. Lapáček Jakub, Mgr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5
1.1.  s účinností od 1. 5. 2016 vydat dodatek Sociálního fondu, zavádějící motivační program.
Termín plnění: 01. 05. 2016
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  provést převod prostředků dle bodu II. 1.
Termín plnění: 01. 06. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů