Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/502/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Talent Prahy 5 (2016 - 2019)"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Talent Prahy 5 (2016 - 2019)", společnost PKF – Prague Philharmonia, o. p. s., se sídlem Husova 241/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 649 47 602, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 321. 000 Kč za 1 rok realizace (konání jedné soutěže) s tím, že celková cena je 1. 284. 000 Kč za 4 roky realizace (konání čtyř soutěží)
2.  rámcovou smlouvu o poskytování služeb s vybraným uchazečem, společností PKF – Prague Philharmonia, o. p. s., se sídlem Husova 241/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 649 47 602
3.  finanční krytí smluvního závazku ve výši 1. 284. 000 Kč bez DPH je zajištěno z kap. 0640 (kultura), § 3399 (záležitosti kultury), pol. 5041 (odměny za užití duševního zdraví)

4.  finanční krytí smluvního závazku pro rok 2016 ve výši 321. 000 Kč  bude zajištěno převodem v rámci kap. 0640 (kultura), § 3399 z pol. 5169 (nákup služeb) na pol. 5041 (odměny za užití duševního zdraví).
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče
Termín plnění: 27. 04. 2016
1.2.  předat smlouvu podepsanou vybraným uchazečem k podpisu starostovi MČ P5
Termín plnění: 04. 05. 2016
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  zajistit realizaci rozpočtových opatření dle bodu I. 4. - Talent Prahy 5
Termín plnění: 27. 04. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/1		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů