Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/489/2016
 
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Příkazní smlouva na opakované obstarávání fotografických služeb při svatebních obřadech a vítání občánků MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  příkazní smlouvu na opakované obstarávání fotografických služeb při svatebních obřadech a vítání občánků MČ Praha 5 s příkazníkem Petrem Matičkou, trvale bytem Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 1447/26, IČ 715 72 961, DIČ CZ5602242547.
II.
Ukládá
1. Dufek Jan, JUDr., vedoucí Odboru občanskosprávního
1.1.  zajistit podpisy statutárním zástupcem MČ Praha 5 a příkazníkem
Termín plnění: 16. 05. 2016
			      Poměr hlasování 6/0/2		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů