Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 27. 10. 2015  jako řádné
číslo usnesení 8/35/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Informace o schválených rozpočtových opatřeních Radou MČ Praha 5 ve smyslu zmocnění dle § 94, odst. 2, písm. h), zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtová opatření z MHMP vyšší než 5 mil.Kč

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 č. 3/3/2015 ze dne 19.3.2015 byla Rada MČ Praha 5 pověřena k provádění úprav rozpočtu ve smyslu § 94, odst. 2, písm. h),, zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvu MČ se předkládá informace o schválených rozpočtových opatřeních dle pokynu z MHMP vyšších než 5 mil. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.  informaci  o schválených rozpočtových opatřeních Radou MČ Praha 5 ve smyslu zmocnění dle § 94, odst. 2, písm. h), zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 a 2 - zvýšení, snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) takto:
 
1.1 RO 3004 -zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 7.000 tis.Kč Odboru majetku a investic - projekt "Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou"
 
1.2. RO 7015 - zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 22.089 tis.Kč, z toho Odbor majetku a investic (2.021,7 tis.Kč, Odbor otevřena radnice (112,1 tis.Kč) a Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (19.955,2 tis.Kč) - projekt v rámci OPP Praha-Konkurenceschopnost  "Rekonstrukce parku Sady Na Skalce"
 
1.3. RO 3023 - snížení finančních prostředků v celkovém objemu 33.500 tis.Kč Odboru ekonomickému - dotační transfery z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015, z titulu úhrady vratky kupní ceny (inkasované MČ Praha 5) společnosti DENIKA  REAL 2000 a.s. hl.m. Prahou
 
1.4. RO 2079 - zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 8.447,5 tis.Kč Odboru ekonomickému - rozpočtová rezerva
 
RO 28085 - přesun finančních prostředků v celkovém objemu 8.380 tis.Kč Odboru sociální problematiky (33 tis.Kč), Odboru hospodářské správy (226 tis.Kč), Odboru kanceláře tajemníka (8.121 tis.Kč) - na úhradu nákladů  v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí v r. 2015
Částka doplatku z r. 2014 ve výši 67,5 tis.Kč ponechána v rezervě na dofinancování v r. 2015
 
1.5. RO 3043 - zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 33.314,8 tis.Kč Odboru ekonomickému tř. 8 - financování, položka 8115
(doplatek dotačních vztahů z r. 2014 v částce 33.500 tis.Kč, snížen o částku 182,5 tis.Kč v rámci uzavření finančního vypořádání za r. 2014 se SR a MHMP z důvodu vratky nedočerpaných fin. prostředků z účelových dotací)
 
			      		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů