Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 27. 10. 2015  jako řádné
číslo usnesení 8/27/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům NP (vše v aktuální výši):
1) Maxima, s. r. o., IČ 438 70 627, NP Švédská 107/39, NP Švédská 1844/35, NP Švédská 1845/37, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb 1.966.480 Kč, dluh z úroku z prodlení 446.092 Kč (k 15. 5. 2015), dluh ze smluvní pokuty 520.382 Kč (k 15. 5. 2015), dluh z poplatku z prodlení 5.988 Kč (k 15. 5. 2015)

2) Václav Vetr - Vecomac, IČ 186 80 216, NP Štefánikova 259/51: dluh z nájemného a služeb 1.264.983 Kč, dluh z úroku z prodlení 301.732 Kč (k 15. 5. 2015), dluh ze smluvní pokuty 216.184 Kč (k 15. 5. 2015)

3) Hospodáři Praha, o. s., IČ 269 90 504, Obvodní hospodářská komora v Praze 5, IČ: 251 27 501, NP Preslova 2213/5, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb 141.554 Kč, dluh z úroku z prodlení 32.822 Kč (k 31. 5. 2015), dluh ze smluvní pokuty 37.568 Kč (k 31. 5. 2015)
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5
1.1.  zajistit realizaci odpisu správní společností Centra
Termín plnění: 30. 11. 2015
			   8. zasedání ZMČ P5 dne 27. 10. 2015                   
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO           
             27.10.2015 16:07:02             
      25.Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč      
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Omluven    
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Omluven    
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Omluven    
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Omluven    
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Omluven    
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Omluven    
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Omluven    
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nehlasoval   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Nehlasoval   
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Omluven    
 Trojánek Jan               ANO    43 Omluven    
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Zdržel se   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Omluveno: 12

Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů