Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 27. 10. 2015  jako řádné
číslo usnesení 8/13/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. 189/OŠK/2001 příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2

Zastupitelstvu MČ předkládám ke schválení dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1182/2, spočívající v rozšíření místa výkonu o letohrádek Portheimka a změně názvu na "Kulturní centrum Prahy 5"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. 189/OŠK/2001 příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2 ve znění dle přílohy tohoto usnesení
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Hnyk Petr, člen rady MČ P5
1.1.  předložit Radě městské části Praha 5 ke schválení návrh smlouvy o výpůjčce k nemovitosti č. p. 68 na pozemku parc. č. 6 v k.ú. Smíchov, obec Praha
Termín plnění: 31. 12. 2015
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5
1.1.  zajistit ve spolupráci s Odborem majetku a investic předání nemovitosti uvedené v bodě II.1.1 v souladu s dodatkem ke zřizovací listině dle bodu I.1
Termín plnění: 31. 12. 2015
			   8. zasedání ZMČ P5 dne 27. 10. 2015                   
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO           
             27.10.2015 15:37:00             
     8. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. 189/OŠK/2001     
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Omluven    
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Omluven    
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Omluven    
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Zdržel se   
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Zdržel se   
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Omluven    
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Omluven    
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Omluven    
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Zdržel se   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Omluven    
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Omluven    
 Trojánek Jan               ANO    43 Omluven    
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Nepřítomen   
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Nehlasoval   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Omluveno: 12
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů