Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1339/2015
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Schválení termínu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.  neplatnost listiny označené jako "Žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5" ze dne 18. 9. 2015, z důvodu nesplnění formálních náležitostí
II.
Schvaluje
1.  termín 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 v úterý 27. 10. 2015 ve 13. 00 hod.
2.  program 7. zasedání :
- Změny v orgánech samosprávy MČ Praha 5
- Ekonomické záležitosti
- Majetkové záležitosti
- Záležitostí v oblasti školství, kultury a sportu
- Kontrola plnění usnesení
- Společnosti zřizované MČ P5
- Informace z výborů
- Informace z radnice
- Interpelace
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů