Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1338/2015
 
Předkladatel: Lapáček Jakub, Mgr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Jmenování vedoucího "Odboru správy veřejného prostranství a zeleně" Úřadu MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.  pověření Bc. Jana Zemana vedením "Odboru správy veřejného prostranství a zeleně" k 30. 9. 2015
II.
Jmenuje
1.  Bc. Jana Zemana, vedoucím "Odboru správy veřejného prostranství a zeleně" s účinností od 1. 10. 2015.
III.
Schvaluje
1.  výši platu Bc. Janu Zemanovi tak, jak je uvedeno v neveřejné příloze s účinností k 1. 10 .2015
IV.
Ukládá
1. Lapáček Jakub, Mgr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5
1.1.  zajistit veškeré technické, organizační a pracovněprávní záležitosti
Termín plnění: 30. 09. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů