Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1337/2015
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice", společnost ELEKTROSTAV Praha s. r. o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 453 06 834, s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši 774. 084,73 Kč bez DPH, tj. 936. 642,73 Kč vč. DPH
2.  smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, společností ELEKTROSTAV Praha s. r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 453 06 834
3.  finanční krytí smluvního závazku v celkové výši 774. 084,73 Kč bez DPH, tj. 936. 642,73 Kč vč. DPH převodem finančních prostředků ve výši 936. 700 Kč z podkapitoly 0813, § 3613, položka 6121, ORG 130037 z akce, která se nebude realizovat v plné výši "Stav. úpravy čp. 247 ul. Štefánikova 17" na podk. ORJ 0413, § 3113, pol. 6121, ORG 130047 akce "ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 430/1 - rekonstrukce tělocvičny"
II.
Ukládá
1. Šlachta Jiří, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče
Termín plnění: 05. 10. 2015
1.2.  předat smlouvu podepsanou vybraným uchazečem k podpisu starostovi MČ P5
Termín plnění: 09. 10. 2015
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I. 3.
Termín plnění: 05. 10. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů