Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1330/2015
 
Předkladatel: Čahoj Viktor, člen rady MČ P5

I. Mezinárodní žákovská konference na téma "Žákovská samospráva", pořádaná MČ Praha 5 ve dnech 8. 11. - 11. 11. 2015

Organizační a finanční zajištění I. Mezinárodní žákovské konference na téma "Žákovská samospráva", pořádané MČ Praha 5 ve dnech 8. 11. - 11. 11. 2015
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  pořádání I. ročníku Mezinárodní žákovské konference, která se bude konat ve dnech 8. - 11. 11. 2015, za předpokládané účasti zahraničních žáků ze Slovenska, Německa, Polska, Rumunska, Maďarska, Řecka a žáků z námi zřizovaných ZŠ
2.  záštitu MUDr. Radka Klímy, starosty a Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad akcí I. Mezinárodní žákovské konference
3.  finanční zajištění akce v maximální výši 165.000 Kč, a to následovně:
 z podkapitoly 0611, § 3399 pol. 5173 cestovné zálohově v maximální výši 60.000 Kč (ubytování zahraničních žáků a pedagogického dozoru)
 z podkapitoly 0611, § 3399,  pol. 5175 pohoštění zálohově v maximální výši  60.000 Kč (stravování v jídelně Štefánikova, oficiální večeře se zástupci MČ)
 z podkapitoly 0611, § 3399, pol. 5169 nákup ostatních služeb zálohově v maximální výši 45.000 (doprovodný program, tiskové materiály, záznam z konference)
II.
Ukládá
1. Tomanová Lenka, Bc., vedoucí Odboru otevřená radnice
1.1.  organizační zajištění I. Mezinárodní žákovské konference a zajištění pobytu žáků a pedagogického dozoru ze zahraničí v průběhu akce
Termín plnění: 11. 11. 2015
II.
Ukládá
1. Wojciková Marie, Mgr., vedoucí Odboru kancelář starosty
1.1.  zajištění dodání dárků a propagačních předmětů pro cca 50 dětských účastníků akce, zajištění mediálních výstupů
Termín plnění: 27. 11. 2015
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajištění předání informace o nabídce účasti škol na "I. Mezinárodní žákovské konferenci" základním školám zřizovaným MČ Praha 5
Termín plnění: 05. 10. 2015
			      Poměr hlasování 6/0/1		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů