Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1316/2015
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Zlepšení dopravní obsluhy městské části Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám záměr na zlepšení dopravní obsluhy městské části Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záměr spolufinancování provozu, do max. výše 1.200.000 Kč, městské autobusové linky 123 v režimu provozu Pražské integrované dopravy v trase Šmukýřka - Kavalírka - Anděl z rozpočtu MČ Praha 5
II.
Ukládá
1. Hnyk Petr, člen rady MČ P5
1.1.  jednat s organizací ROPID o předložení finanční kalkulace dle bodu I. 1.
Termín plnění: 30. 10. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů