Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1322/2015
 
Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh změn a úprav školských obvodů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 1. 2016

Radě MČ Praha 5 předkládám v souladu s § 178 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke schválení návrh změn a úprav školských obvodů základních škol zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 1. 2016, které se promítnou ve změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  návrh změn a úprav školských obvodů základních škol zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 1. 2016, které se promítnou ve změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol (viz příloha 1 až 4)
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  podat žádost o návrh změn a úprav školských obvodů základních škol zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 1. 2016, které se promítnou ve změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol na Magistrát hl. m. Prahy
Termín plnění: 09. 10. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů