Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1314/2015
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - schválení souhlasu k uzavírání nájemních smluv k prostorám, které jsou předmětem Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  udělení souhlasu  ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, IČ 701 07 416, k uzavírání nájemních smluv k prostorám, které jsou předmětem Smlouvy o výpůjčce části areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, ze dne 30. 6. 2015, ve znění dodatku č. 1, s tím, že prostory výpůjčky označené jako společné (př. tělocvičny, školní hřiště), podléhají předchozímu písemnému souhlasu druhého uživatele těchto prostor, tj. Tanečního centra Praha - konzervatoře, o. p. s., na dobu určitou, vždy od 1. 9. do 30. 6. příslušného kalendářního roku
II.
Ukládá
1. Šlachta Jiří, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31. 10. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů