Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1318/2015
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.  s odpisem pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):
1)
, bytem
, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb
Kč, dluh z poplatku z prodlení
Kč (k 31. 5. 2015)
2)
, bytem
, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb
Kč, dluh z úroku z prodlení
Kč (k 30.4.2015)
3)
, bytem
, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb
Kč, dluh z poplatku z prodlení
Kč (k 31.3.2015)
4)
, bytem
Praha - 5: dluh z nájemného a služeb
Kč, dluh z poplatku z prodlení
Kč (k 31.3.2015), dluh na nákladech řízení

5)
, bytem
, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb
Kč, dluh z poplatku z prodlení
Kč (k 30.6.2015), dluh z úroku z prodlení
Kč (k 30.6.2015)
II.
Ukládá
1. Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5
1.1.  předložit materiál na jednání ZMČ
Termín plnění: 30. 11. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů