Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1317/2015
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.  s uzavřením splátkové dohody na dlužnou náhradu nájemného za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou:
1)
,
, dluh za bezdůvodné obohacení: 70. 960 Kč (k 30. 6. 2015) s tím, že splátková dohoda bude uzavřena na splátky ve výši 500 Kč/měs. na čtyři roky a následné budou splátky ve výši 1.000 Kč/měs. a za podmínky, že k uzavření splátkové dohody přistoupí i syn paní
II.
Ukládá
1. Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5
1.1.  předložit materiál k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 30. 11. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů