Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1326/2015
 
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh smlouvy o dodávce vody č. 34040947/1 - se společností PVK, a. s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 a návrh dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě

Dodávka vodného pro pítko v ul. Peškova, parc. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy, Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  smlouvu č. 34040947/1 se společností PVK, a. s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 - dodávka vodného pro pítko v ul. Peškova, parc. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 po rekonstrukci pěší zóny Barrandov.
2.  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34040947/1 - dohoda o oprávněné osobě ze dne 19. 8. 2015 - dodatek pojednává o zastoupení Magistrátu hl. m. Prahy (vlastníka pozemku) městskou částí Prahy 5 k přijetí jakéhokoliv plnění a k výkonu veškerých práv náležejících dle smlouvy č. 34040947/1.
3.  finanční krytí smluvního závazku je zajištěno z podkap. 0241, § 3745, pol. 5151 - Studená voda.
II.
Ukládá
1. Zeman Jan, Bc., pověřen vedením Odboru správy veřejného prostranství a zeleně
1.1.  připravit smlouvu a dodatek a předložit je starostovi k podpisu, poté PVK, a. s.
Termín plnění: 02. 10. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů