Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1331/2015
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Organizační a finanční zajištění výstavy "Múzy dětem" v Galerii Portheimka a doprovodné výstavy fotografií Karla Navrátila "Smíchov žije" v Malé výstavní síni od 6. do 30. 10. 2015 vč. aktualizace výstavního plánu Malé výstavní síně.

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení aktualizaci výstavního plánu Malé výstavní síně na r. 2015 a návrh na organizační a finanční zajištění výstavy "Múzy dětem" a doprovodné výstavy fotografií Karla Navrátila "Smíchov žije", které se budou konat v termínu od 6. do 30. 10. 2015 v Galerii Portheimka a Malé výstavní síni.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  konání výstavy "Múzy dětem" v přízemí Galerie Portheimka od 6. do 30. 10. 2015 a konání vernisáže dne 5. 10. 2015 od 17,00 hod. dle schváleného výstavního plánu Galerie Portheimka
2.  aktualizaci výstavního plánu Malé výstavní síně na rok 2015 spočívající v konání výstavy fotografií Karla Navrátila "Smíchov žije" od 6. do 30. 10. 2015
3.  smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 5 a organizátorem obou výstav panem Lukášem Kolíbalem, Uhelný trh 420/1, 110 00 Praha - Staré město, IČ 745 26 995, ve znění dle přílohy tohoto usnesení
4.  finanční krytí na zajištění realizace obou výstav v celkové výši 30.000 Kč ze schváleného rozpočtu na r. 2015, podkapitola 0640, § 3317 (výstavní činnost), položka 5169 (nákup ostatních služeb)
5.  finanční krytí mzdových nákladů na pokladní a kustody v Galerii Portheimka v celkové výši do 25.728 Kč dle pracovních výkazů za měsíc říjen z podkapitoly 0626, § 3317 (výstavní činnost v kultuře); z toho ostatní osobní výdaje ve výši do 19.200 Kč z položky 5021, povinné sociální pojištění ve výši do 4.800 Kč z položky 5031 a povinné zdravotní pojištění ve výši do 1.728 Kč z položky 5032
6.  vybírání vstupného v Galerii Portheimka po dobu konání výstavy ve výši: 30 Kč - dospělí, 15 Kč - žáci, studenti do 26 let a důchodci, 10 Kč - skupiny od 10 osob, vždy včetně DPH; vstup do Malé výstavní síně zdarma
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  zajistit uzavření smlouvy o spolupráci dle bodu I.3.,
Termín plnění: 02. 10. 2015
1.2.  ve spolupráci s OEK zajistit proplacení finančních prostředků dle bodu I.4. na základě faktury vystavené organizátorem výstav,
Termín plnění: 25. 11. 2015
1.3.  ve spolupráci s KTA, oddělení personální a mzdové, zajistit proplacení finančních prostředků dle bodu I.5. dle pracovních výkazů za měsíc říjen 2015.
Termín plnění: 10. 11. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů