Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 04. 2015  jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám žádost Městské knihovny v Praze o dar (neinvestiční finanční příspěvek) na krytí provozních nákladů r. 2015 dvou poboček sídlících na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 ve výši 200 tisíc Kč a Musílkova 62/335 ve výši 70 tisíc Kč z rozpočtu podkapitoly 0640 kultura
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  poskytnutí daru  (neinvestičního finančního příspěvku) ve výši 200 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na krytí provozních nákladů r. 2015 pobočky Ostrovského 29/972, Praha 5
2.  poskytnutí daru (neinvestičního finančního příspěvku) ve výši 70 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na krytí provozních nákladů r. 2015 pobočky Musílkova 62/335, Praha 5
3.  uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 200 tisíc dle návrhu
4.  uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 70 tisíc dle návrhu
5.  finanční krytí v celkové výši 270 tisíc Kč z rozpočtu podkap. 0640 kultura, § 3314, položka 5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Hnyk Petr, člen rady MČ P5
1.1.  zajistit administraci smluv a jejich proplacení
Termín plnění: 30. 04. 2015
			   4. zasedání ZMČ P5 dne 16. 4. 2015         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             16.4.2015 13:58:30             
         7.Finanční příspěvek Městské knihovně        
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Nepřítomen   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Nepřítomen   
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Nehlasoval   
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 42 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů