Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 29. 01. 2015  jako řádné
číslo usnesení 2/10/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám návrh dodatku ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol a KK Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5 v souvislosti s přijetím opatření k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole MHMP za rok 2013 - nařízení tajemníka ÚMČ Praha 5 č. 5/2014
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol a KK Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5 v souvislosti s přijetím opatření k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole MHMP za rok 2013 - nařízení tajemníka ÚMČ Praha 5 č. 5/2014, dle přiloženého vzoru
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty MČ P5
1.1.  ve spolupráci s vedoucí odboru školství, kultury a sportu předložit k podpisu starostovi MČ Praha 5 dodatek ke zřizovacím listinám jednotlivých základních škol, mateřských škol a KK Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5
Termín plnění: 31. 03. 2015
			   2. zasedaní ZMČ P5 29. 1. 2015          
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             29.1.2015 15:40:43             
         11.Dodatek ke zřizovacím listinám          
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           Bezpart.  2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               Bezpart.  10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav             ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Zdržel se   
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Zdržel se   
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Nehlasoval   
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Zdržel se   
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               Bezpart.  43 Pro      
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Nehlasoval   
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 39 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů