Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 29. 01. 2015  jako řádné
číslo usnesení 2/11/2015
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Čahoj Viktor, člen rady MČ P5

Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Odvolává
1.  z funkce člena
kontrolního výboru Mgr. Lucii Vávrovou, Ph.D., Mgr. Jakuba Suchela
výboru majetku a investic Petra Hnyka
výboru otevřená radnice Bc. Tatianu Konrádovou, Mgr. Nadeždu Priečinskou, Pavla Chramostu
výboru životního prostředí Ing. Pavla Richtera
výboru dopravy Ing. Martina Frélicha, Vítězslava Katzera
2.  z funkce tajemnice sociálního výboru Naděždu Čapkovou
 
Usnesení bylo schváleno 42 hlasy
II.
Volí
1.  do funkce člena
kontrolního výboru Jana Trojánka, Ing. Josefa Cuhru
výboru investic a majetku Ing. Eriku Uchytilovou
výboru otevřená radnice Jana Slavíka, Mirku Havlovou
výboru životního prostředí Bc. Pavla Krohu
výboru bezpečnostního Bc. Pavla Krohu
výboru dopravy Štěpána Dlouhého
 
Usnesení bylo schváleno 42 hlasy
III.
Bere na vědomí
1.  účast odborníků ve výborech ZMČ P5:
školský výbor PhDr. Marii Sternovou, Ph.D., Miroslava Doležala, Marii Poesovou
finanční výborJaroslava Patáka, Michaelu Havlovou, Ing. Jana Tomka
kontrolní výbor Mgr. Josefa Fiřta
bezpečnostní výbor Michala Petružálka, Jakuba Krajčího
výbor životního prostředí Ing. Ondřeje Velka, Milana Steinera
výbor územního rozvoje Alici Kučerovou, Vojtěcha Novotného, Ing. Kateřinu Adámkovou
výbor dopravy Tomáše Krčmu, Jiřího Metelce, Ing. Michala Šestáka
výbor sociální Jana Slaninu, Miroslava Doležala, Petra Chvátala
výbor majetku a investic Richarda Nezvala, Milana Hanzlíčka, Jana Jelínka
výbor otevřená radnice Tomáše Valentu, Ondřeje Hocha
 
Usnesení bylo schváleno 24 hlasy
IV.
Jmenuje
1.  do funkce tajemníka sociálního výboru Bc. Igora Surmaje
 
Usnesení bylo schváleno 42 hlasy
			   2. zasedaní ZMČ P5 29. 1. 2015          
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
         HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO           
             29.1.2015 16:52:36             
         12.Změny ve výborech Zastupitelstva         
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           Bezpart.  2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               Bezpart.  10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Nehlasoval   
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav             ANO    19 Nehlasoval   
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               Bezpart.  43 Pro      
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 42 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
 

          2. zasedaní ZMČ P5 29. 1. 2015          
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             29.1.2015 16:53:36             
         12.Změny ve výborech Zastupitelstva         
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           Bezpart.  2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               Bezpart.  10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Nehlasoval   
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav             ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Zdržel se   
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               Bezpart.  43 Pro      
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 42 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení


          2. zasedaní ZMČ P5 29. 1. 2015          
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO           
             29.1.2015 16:54:34             
         12.Změny ve výborech Zastupitelstva         
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           Bezpart.  2  Proti     
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Proti     
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Proti     
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Proti     
 Endal Josef               Bezpart.  10 Proti     
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Proti     
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Zdržel se   
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Proti     
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Zdržel se   
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav             ANO    19 Proti     
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Proti     
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Proti     
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Zdržel se   
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Zdržel se   
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Proti     
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Proti     
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Zdržel se   
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               Bezpart.  43 Proti     
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Zdržel se   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Proti     
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 14 (31%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasovalo: 0 (0%)


          2. zasedaní ZMČ P5 29. 1. 2015          
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO           
             29.1.2015 16:55:19             
         12.Změny ve výborech Zastupitelstva         
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           Bezpart.  2  Zdržel se   
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc.           TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               Bezpart.  10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                SZ     16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav             ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Kloudová Marie, MUDr.          ANO    22 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Kroha Pavel, Bc.             TOP 09   25 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          Bezpart.  27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Zdržel se   
 Najmon Viktor, Mgr.           ODS    31 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   32 Pro      
 Priečinská Naděžda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   34 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     38 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Šorm Vít, Ing. PhD.           TOP 09   42 Pro      
 Trojánek Jan               Bezpart.  43 Pro      
 Uchytilová Erika,Ing.          SZ     44 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        ODS    46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 42 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů