Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1533 15. 09. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5
42 1534 15. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor se ZUŠ se sídlem Na Popelce18/1, Praha 5 pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, do Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014.
42 1535 15. 09. 2014 Navýšení kapacity školní jídelny a školní výdejny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
42 1536 15. 09. 2014 Neinvestiční příspěvek pro rok 2014 Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
42 1537 15. 09. 2014 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hl. cest v parku Mrázovka - HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika za účelem pořádání akce "Alpabzug"
42 1538 15. 09. 2014 Posunutí termínu dodání právních služeb u objednávky č. 0016/OVS/14, AK Brož & Sokol & Novák, s. r. o.
42 1539 15. 09. 2014 Smlouva "Zajištění datových WAN VPN služeb a Internetových služeb pro městkou část Praha 5“.
42 1540 15. 09. 2014 Organizační a finanční zajištění říjnové výstavy obrazů Venduly Císařovské "Soukromý azyl" v Galerii Portheimka
42 1541 15. 09. 2014 Záměr obnovy a úpravy pietního místa obětem Pražského povstání 1945 v ulici Na Zlíchově
42 1542 15. 09. 2014 Objednávky Odboru obchodních aktivit Úřadu MČ Praha 5
42 1543 15. 09. 2014 Odpis pohledávky za nájemcem NP do 100 tis. Kč
42 1544 15. 09. 2014 Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč
42 1545 15. 09. 2014 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 36/1254/2014 ze dne 25. 07. 2014
42 1546 15. 09. 2014 Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na prodej pozemků v k. ú. Radlice
42 1547 15. 09. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
42 1548 15. 09. 2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 002/0/OEK/13
42 1549 15. 09. 2014 Úhrada exekučního příkazu na základě uzavřené Dohody o narovnání
42 1550 15. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0002/0/OBP/13 - právní služby
42 1551 15. 09. 2014 Objednávka Odboru školstcí, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na květinový věnec určený k pietní akci u příležitosti Dne české státnosti 28. září
42 1552 15. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0024/0/OIN/14, uzavřené dne 17. 6. 2014 s firmou EDIKT, a. s., na realizaci veřejné zakázky "MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy objektu - třídy, herny, výdejny jídel a skladového zázemí kuchyně"
42 1553 15. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0023/0/OIN/14, uzavřené dne 16. 06. 2014 s firmou EMTANDEM, spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky "Plzeňská 442/209, 442/211 a Nepomucká 442/2, Praha 5 - Košíře, zateplení fasád"
42 1554 15. 09. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
42 1555 15. 09. 2014 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
42 1556 15. 09. 2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru pronájmu 6 obecních bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté základní nájemné v Kč/m2/měs., pro občany ČR
42 1557 15. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poliklinika Kartouzská, pavilon A, B, D – dílčí úpravy objektů
42 1558 15. 09. 2014 Objednávka Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
42 1559 15. 09. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - hlavní činnost
42 1560 15. 09. 2014 Služební cesta - Festival etnických minorit v Aradu 18. - 20.09.2014
42 1561 15. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rozvoz a svoz volebního a hlasovacího materiálu, včetně výpočetní techniky v době konání komunálních a senátních voleb v říjnu 2014"
42 1562 15. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská"
42 1563 15. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Sportovní centrum Barrandov – dodání a montáž prvků za účelem modernizace systému měření a regulace"
42 1564 15. 09. 2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 10 volných bytových jednotek dle Zásad...formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
42 1565 15. 09. 2014 Projekt Rekonstrukce historického parku Sady na Skalce - přijetí dotace
42 1566 15. 09. 2014 Směrnice č. 5/2013 "Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek" vč. příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - verze 1,3
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů