Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1567 23. 09. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 na program preventivní protidrogové výchovy
43 1568 23. 09. 2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
43 1569 23. 09. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0031/0/OIN/14 uzavřené dne 01. 07. 2014 s firmou PAMA, spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky "Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007"
43 1570 23. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené se sídlem Výmolova 169/2, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014.
43 1571 23. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s ČSSZ, ul. Křížová 25, Praha 5 - Smíchov, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014
43 1572 23. 09. 2014 Částečné zrušení a revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 39/1448/2014 ze dne 27. 8. 2014 na základě žádosti Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r. o., nájemce budovy Plzeňská 117/39, Praha 5
43 1573 23. 09. 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
43 1574 23. 09. 2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
43 1575 23. 09. 2014 Revokace usnesení č. 41/1496/2014, bod I.2 - finančního krytí objednávky č. 0080/OVS/14
43 1576 23. 09. 2014 Změna platového výměru ředitelky mateřské školy v souvislosti s navýšením kapacity MŠ
43 1577 23. 09. 2014 Přehled rozpočtových opatření
43 1578 23. 09. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 ze zdaňované činnosti
43 1579 23. 09. 2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 0005/0/OMA/2014 s Občanským sdružením Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí
43 1580 23. 09. 2014 Návrh spolumajitelů domu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
43 1581 23. 09. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
43 1582 23. 09. 2014 Projekt Singltrek - příprava žádosti o dotaci a projektové dokumentace
43 1583 23. 09. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 z hlavní činnosti
43 1584 23. 09. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
43 1585 23. 09. 2014 Udělení záslužných medailí Rady MČ Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a Hasičského záchranného systému hl. m. Prahy za jejich mimořádné zásluhy v roce 2014
43 1586 23. 09. 2014 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
43 1587 23. 09. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
43 1588 23. 09. 2014 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
43 1589 23. 09. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
43 1590 23. 09. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
43 1591 23. 09. 2014 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
43 1592 23. 09. 2014 Žádost společnosti www.scio.cz, s. r. o. o stanovisko obce ke zřízení soukromé základní školy
43 1593 23. 09. 2014 Memoriál Evžena Cihláře - cyklistický závod - finanční příspěvek
43 1594 23. 09. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 9. do 15. 9. 2014
43 1595 23. 09. 2014 Pronájem části pozemku parc. č. 973, k. ú. Jinonice u ulice Peroutkova, Praha 5 společnosti PRECIZ stavební podnik Praha, s. r. o.
43 1596 23. 09. 2014 Davisův pohár ve sportovním areálu Vista resort & club - žádost o záštitu
43 1597 23. 09. 2014 Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na opravy bytů dle schváleného plánu zdaňované činnosti na rok 2014
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů