Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1449 02. 09. 2014 Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o. p. s.
40 1450 02. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0015/0/OVS/13 - právní služby
40 1451 02. 09. 2014 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
40 1452 02. 09. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
40 1453 02. 09. 2014 Návrh kandidátů na ocenění Záslužnými medailemi MČ Praha 5 za rok 2014
40 1454 02. 09. 2014 Prodloužení záštity PhDr. Marie Ulrichové-Hakenové nad sobotními tanečními večery se salsou v Portheimce
40 1455 02. 09. 2014 Souhrnná zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci (stav k 31. 12. 2013) a bezúplatný převod pozemků parc. č. 3367 a 3368 v k. ú. Smíchov
40 1456 02. 09. 2014 Připojení se městské části Praha 5 k žalobě sp. zn. 34 C 194/2014 jako vedlejší účastník na straně žalovaného FK Zlíchov 1914, o.s.
40 1457 02. 09. 2014 Akce "Den bezpečnosti" v Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, Praha 5 dne 17. 9. 2014
40 1458 02. 09. 2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole Nepomucká 139/1, Praha 5 dne 24. 9. 2014
40 1459 02. 09. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
40 1460 02. 09. 2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole waldorfské, Butovická 228/9, Praha 5 dne 1. 10. 2014
40 1461 02. 09. 2014 19. ročník šachového turnaje mládeže "O vánočního kapra" - spolupořadatelství a převzetí záštity
40 1462 02. 09. 2014 Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014 - návrh na přidělení finančních příspěvků
40 1463 02. 09. 2014 Záštita MČ Praha 5 nad kulturní a charitativní akcí "Wail of silence"
40 1464 02. 09. 2014 Kronika MČ Praha 5 za rok 2013
40 1465 02. 09. 2014 Návrh na odškodnění poškozeného
40 1466 02. 09. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ praha 5
40 1467 02. 09. 2014 Projekt Standardy a dobrá praxe v managementu základních škol (Česko-Švýcarská spolupráce) - uzavření dohody o partnerství
40 1468 02. 09. 2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru pronájmu 8 obecních bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté první základní nájemné v Kč/m2/měs., pro občany ČR
40 1469 02. 09. 2014 Realizace prodeje pozemků parc. č. 2907, 2908 a 2909 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi budovy č. p. 253 v k. ú. Smíchov Akcent Praha Group a. s.
40 1470 02. 09. 2014 Žádost o souhlas s podnájmem bytu
40 1471 02. 09. 2014 Návrh na uzavření dvou Dohod o skončení nájmu bytu
40 1472 02. 09. 2014 Výběr uchazeče o veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - stavební práce
40 1473 02. 09. 2014 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 - Smíchov
40 1474 02. 09. 2014 Záměry pronájmů volných garáží v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k. ú. Jinonice
40 1475 02. 09. 2014 Žádost o snížení nájemného - prostor sloužící podnikání v domě Janáčkovo nábřeží 43/476, k. ú. Smíchov, Praha 5
40 1476 02. 09. 2014 Podání výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov
40 1477 02. 09. 2014 Dohoda o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 v Obchodním centru Nový Smíchov
40 1478 02. 09. 2014 Cenová mapa a vzor nájemní smlouvy na reklamní zařízení umístěné nad nebytovými prostory ve vlastnictví MČ Praha 5
40 1479 02. 09. 2014 Záměr pronájmu volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 v k. ú. Smíchov
40 1480 02. 09. 2014 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna a. s., nájemcem prostor sloužících podnikání umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k. ú. Smíchov
40 1481 02. 09. 2014 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Pro rodinu, o. p. s., nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k. ú. Košíře
40 1482 02. 09. 2014 Provedení rekolaudace bývalého bytu správce na nebytové prostory s využitím jako ordinace - Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
40 1483 02. 09. 2014 Podnájemní smlouva mezi RS Development s. r. o. a Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o. p. s. na části pozemku parc. č. 1161/1, k. ú. Košíře
40 1484 02. 09. 2014 Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5
40 1485 02. 09. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 7. do 31. 7. 2014
40 1486 02. 09. 2014 Objednávky Oodboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - hlavní činnost
40 1487 02. 09. 2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
40 1488 02. 09. 2014 Usnesení Rady hlavního města Prahy ve věci pozemku parc. č. 2998 s budovou č. p. 269 v k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5
40 1489 02. 09. 2014 Realizace geofyzikálního průzkumu skládky v k. ú. Motol (parc. č. 431, 432, 436, 437) v návaznosti na ukončení nájemního vztahu se spol. Ekomotol za účelem zjištění stavu území ve svěřené správě MČ P5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů