Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
9 292 07. 03. 2018 „Doporučení koordinátora plánování sociálních služeb pro správní obvod Praha 5“ ve věci žádosti o navýšení kapacit do krajské sítě sociálních služeb organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.
9 293 07. 03. 2018 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 17/427/2017 ze dne 12. 4. 2017 - Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3110/22, k. ú. Smíchov
9 294 07. 03. 2018 Rozhodnutí o odmítnutí majetku nepatrné hodnoty po † Jiřím Linci, kterému MČ Praha 5 vypravovala sociální pohřeb
9 295 07. 03. 2018 Dotační program v ekologické oblasti s názvem "Místo pro život a ekologické programy" v roce 2018 - jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro přidělení dotací
9 296 07. 03. 2018 Záměr prodloužení doby nájmu pro stávajícího nájemce společnost VM PUB s. r. o., v nebytovém prostoru Radlická 2070/112
9 297 07. 03. 2018 Nebytová jednotka v přízemí nemovitosti Stroupežnického 2326/24, Praha 5 - Smíchov
9 298 07. 03. 2018 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Správa objektů pro MČ PRAHA 5"
9 299 07. 03. 2018 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
9 300 07. 03. 2018 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad sportovní akcí Prague International Marathon (PIM) RunCzech běžeckou ligou 2018
9 301 07. 03. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0079/0/OMI/2017 uzavřené s RAVION s. r. o. „ZŠ a MŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1 Praha 5 – Hlubočepy – sociální zázemí pro sportovní areál“
9 302 07. 03. 2018 Pořádání akce "Jarní den seniorů" dne 10. 4. 2018
9 303 07. 03. 2018 Pronájem pozemku parc. č. 4261/179, k. ú. Smíchov na stavební zábor, na základě zveřejněného záměru - finalizace
9 304 07. 03. 2018 Návrh na novou úpravu bodového hodnocení žadatelů o nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou Centrem sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, p. o. v domech MČ P5
9 305 07. 03. 2018 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti a Žádost o převod nájmu - MUDr. Irena Remešová - poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
9 306 07. 03. 2018 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v domě Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov
9 307 07. 03. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava dvorní fasády a uliční fasády, ZTI a další služby pro potřeby ÚMČ Praha 5 - projektová dokumentace"
9 308 07. 03. 2018 Pořádání akce Pohádkový les - Cesta kolem světa dne 21. 4. 2018 na Barrandově
9 309 07. 03. 2018 Služební cesta do Bratislavy (Petržalka) na celoslovenskou soutěž Zlatá klapka ve dnech 14. – 15. 3. 2018
9 310 07. 03. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0071/0/OMI/2017 uzavřené s BBP Stavby s. r. o. a BYSTROŇ Group a. s. na provedení "Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohniského 851“
9 311 07. 03. 2018 Zrušení usnesení č. 5/192/2018 ze dne 14. 2. 2018 - Pořádání workshopu "Jak řešit porozvodovou péči o děti"
9 312 07. 03. 2018 Dodatek č.1 ke SoD č. 0048/0/OMI/17 s firmou SAMSON PRAHA, spol. s r. o. na realizaci VZ týkající se "ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů