Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
7 220 21. 02. 2018 Zpráva o peticích vyřizovaných Kanceláří městské části v roce 2017
7 221 21. 02. 2018 Stanovisko k mimosoudnímu řešení - pozemky parc.č. 4750, 4753, 4754, 4756/1 a 4756/2, k.ú. Smíchov
7 222 21. 02. 2018 Projekt Smart vzdělávání městské části Praha 5 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
7 223 21. 02. 2018 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad charitativní akcí "V září Světlušky září"
7 224 21. 02. 2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o nájmu pozemku, k tíži pozemku parc. č. 1983/5, k. ú. Košíře, ve svěřené správě MČ Praha 5, mezi MČ Praha 5 a společností Dial Telecom, a. s.
7 225 21. 02. 2018 Na Skalce č. o. 17, č. p. 765 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
7 226 21. 02. 2018 Realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 202 K Vodojemu 5, Praha 5 oprávněnému nájemci a stavebníkovi
7 227 21. 02. 2018 Zborovská č. o. 42, č. p. 542, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů oprávněným nájemcům
7 228 21. 02. 2018 Revokace usnesení RMČ 52/1706/2017 z 20. 12. 2017 - změna realizace záměru prodeje bytových jednotek 1072/14 a 1072/15
7 229 21. 02. 2018 Pronájem prostor sloužících podnikání v nemovitosti Na Skalce (Bieblova) 1047/1, Praha 5 - Smíchov, na základě zveřejněného záměru - finalizace
7 230 21. 02. 2018 Pronájem nebytových prostor Na Hutmance č. p. 300, Praha 5 - Jinonice (garáže - permanentní nabídka)
7 231 21. 02. 2018 Štefánikova 6, č. p. 250 - projednání prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi na základě jeho žádosti ze 7. 12. 2017
7 232 21. 02. 2018 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
7 233 21. 02. 2018 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
7 234 21. 02. 2018 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
7 235 21. 02. 2018 Žádost o poskytnutí slevy z nájemného
7 236 21. 02. 2018 Darovací smlouva s Československou obchodní bankou a. s. za účelem zajištění 1. Reprezentačního plesu Prahy 5
7 237 21. 02. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Ženské domovy č. p. 2000/3, Radlická a č. p. 11/16, Ostrovského, Praha 5 - Smíchov - přestavba na bytový dům"
7 238 21. 02. 2018 Žádost ředitelky MŠ Nad Palatou o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II z OP Praha - Pól růstu ČR
7 239 21. 02. 2018 Žádost ředitelky MŠ Kurandové o souhlas s realizací projektu s finanční spoluúčastí v rámci výzvy č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II z OP Praha - Pól růstu ČR
7 240 21. 02. 2018 Přehled rozpočtových opatření
7 241 21. 02. 2018 Objednávka č. 0003/KMČ/18 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc březen 2018
7 242 21. 02. 2018 Smlouva se společností Voice of Prague, s.r.o. o provádění reklamy ve formě výroby a vysílání spotů, rozhovorů a kulturních tipů o akcích Prahy 5 na rádiu Expres FM v období 1. 3. – 31. 12. 2018.
7 243 21. 02. 2018 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Správa objektů pro MČ PRAHA 5"
7 244 21. 02. 2018 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
7 245 21. 02. 2018 Podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání - Hlubočepská 281/31a, Praha 5
7 246 21. 02. 2018 Spolupořadatelství při akci "1. ročník Smíchovské piruety"
7 247 21. 02. 2018 Finanční dar formou spolupořadatelství na pořádání akce ve Švandově divadle "Roztančené jeviště - Souboj divadel PRAHA"
7 248 21. 02. 2018 Finanční dar formou spolupořadatelství na provedení Velikonočního koncertu duchovní hudby v kostele sv. Václava dne 05. 04. 2018
7 249 21. 02. 2018 Smlouva s Kulturním centrem Prahy 5 o bezúplatném převodu majetku
7 250 21. 02. 2018 Schválení dohody o zpětvzetí výpovědi sml. č. 0002/0/OKII/16 na poskytování tiskových služeb a schválení dodatku č. 1 k rámcové smlouvě č. 0002/0/OKII/16
7 251 21. 02. 2018 Pronájem nebytové jednotky - Stroupežnického 2327/28, Praha 5 - Smíchov na základě zveřejněného záměru - finalizace
7 252 21. 02. 2018 Letohrádek Portheimka - plné moci pro Museum Kampa - Nadaci Jana a Medy Mládkových, Mgr. Alenu Holubovou a MgA. Jiřího Novotného
7 253 21. 02. 2018 Změny v komisích Rady městské čísti Praha 5
7 254 21. 02. 2018 "Petice za zlepšení Radlické radiály"
7 255 21. 02. 2018 Podání s názvem "Předžalobní výzva ke zrušení výběrového řízení dle záměru na pronájem ev. č. 112/2017"
7 256 21. 02. 2018 Pronájem nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov na základě zveřejněného záměru - finalizace
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů