Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 106 31. 01. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0051/0/OMI/2017 uzavřené s DEREZA, společnost s ručením omezeným na provedení „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského“
4 107 31. 01. 2018 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet"
4 108 31. 01. 2018 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci v rámci programu "Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5" pro rok 2018
4 109 31. 01. 2018 Jmenování Komise na otevírání obálek a Komise na hodnocení žádostí o dotaci v rámci dotačního programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5" pro rok 2018
4 110 31. 01. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Příprava žádostí o dotace dle podmínek výzvy Operačního programu Praha - pól růstu č. 37"
4 111 31. 01. 2018 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
4 112 31. 01. 2018 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - zrušení usnesení RMČ a nový záměr pronájmu lékařské ordinace
4 113 31. 01. 2018 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4261/179, k. ú. Smíchov na stavební zábor
4 114 31. 01. 2018 Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč
4 115 31. 01. 2018 Zpráva o činnosti Komise informační technologie za II. pololetí roku 2017
4 116 31. 01. 2018 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MC Praha 5
4 117 31. 01. 2018 Návrh na ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
4 118 31. 01. 2018 Podání "Petice za prodloužení nájemní smlouvy"
4 119 31. 01. 2018 Spolupořadatelství 1. ročníku koncertního cyklu vážné hudby "Andělská matiné"
4 120 31. 01. 2018 Způsob řešení nerovného postavení kupujících bytových jednotek u prodejů bytů oprávněným nájemcům v souladu s usnesením ZMČ č. 21/5/2017 ze dne 14. 11. 2017
4 121 31. 01. 2018 Spolupořadatelství 13. ročníku hudebního festivalu "Americké jaro"
4 122 31. 01. 2018 Spolupořadatelství při akci "Jednodenní příměstský tábor pro děti"
4 123 31. 01. 2018 Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
4 124 31. 01. 2018 Spolupořadatelství při akci "Týdenní příměstský tábor pro děti"
4 125 31. 01. 2018 Spolupořadatelství při akci "Ratolest Fest 2018"
4 126 31. 01. 2018 Spolupořadatelství při akci "Na kole dětem"
4 127 31. 01. 2018 Záměr prodeje 12 volných bytových jednotek dle Zásad... - III. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
4 128 31. 01. 2018 Prodloužení doby nájmu společnosti FCC Regios, a. s. - Klikatá 1238/90c, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
4 129 31. 01. 2018 Zadání studie proveditelnosti a koncepce Naučné stezky Habrová včetně významu informačních zastávek dle předloženého záměru včetně řešení vedení cesty Pod Habrovou - Švábova
4 130 31. 01. 2018 „Bytový dům Nad Koulkou"
4 131 31. 01. 2018 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad akcí "Polívková smršť na Andělu, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu"
4 132 31. 01. 2018 Výběr účastníka v rámci zjednodušené výzvy k podání cenové nabídky na služby "Fotografické práce pro potřeby Úřadu MČ Praha 5“
4 133 31. 01. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Služby soudního znalce poskytované v souvislosti s prodejem a nákupem nemovitého majetku MČ Praha 5"
4 134 31. 01. 2018 Nominace členů hodnotící poroty pro dvoukolovou architektonickou soutěž na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City
4 135 31. 01. 2018 Stanovisko MČ k DUR „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“, veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR)
4 136 31. 01. 2018 "Nové firemní sídlo Kodys spol. s. r. o.", studie
4 137 31. 01. 2018 Spolupořadatelství 25. mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST a záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 a Bc. L. Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5
4 138 31. 01. 2018 Návrh zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP týkajících se území MČ Praha 5 - Z 3116/11 a Z 3121/11
4 139 31. 01. 2018 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáž ev. č. 916, Na Hutmance č. p. 300 Praha 5 - Jinonice (permanentní nabídka)
4 140 31. 01. 2018 Sleva z nájemného - NP ev. č. 903 v nemovitosti Vítězná 530/11
4 141 31. 01. 2018 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáž ev. č. 917, Na Hutmance č. p. 300 Praha 5 - Jinonice (permanentní nabídka)
4 142 31. 01. 2018 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2018 - Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
4 143 31. 01. 2018 Nabídka odkoupení stavby bez č. p. stojící na pozemku parc. č. 849/2 v k. ú. Hlubočepy od PREdistribuce a. s. v předkupním právu dle § 3056 NOZ
4 144 31. 01. 2018 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2018 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
4 145 31. 01. 2018 Odvolání proti rozhodnutí o změně užívání stavby “RZ Radlická, stavba pro reklamu Praha, Jinonice č.p. 504, Mezi Lány 15“
4 146 31. 01. 2018 Plná moc na základě smlouvy č. 1/0/OÚR/18
4 147 31. 01. 2018 Námitky MČ Praha 5 jako účastníka územního řízení do územního řízení pro stavbu označenou jako „Plavební komora - Staré Město, Praha 5, Smíchov“
4 148 31. 01. 2018 Darovací smlouva s Asistenčním centrem a.s. za účelem zajištění 1. Reprezentačního plesu Prahy 5
4 149 31. 01. 2018 Plná moc pro Mgr. Alenu Holubovou a MgA. Jiřího Novotného
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů