Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 72 24. 01. 2018 Informace o konání zápisů do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
3 73 24. 01. 2018 Navýšení neinvestičního příspěvku mateřským školám a základním školám zřízeným MČ Praha 5 o vícenáklady v souvislosti s volbami
3 74 24. 01. 2018 Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Modřany a k. ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol
3 75 24. 01. 2018 Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 za rok 2017
3 76 24. 01. 2018 Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
3 77 24. 01. 2018 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2017/2018
3 78 24. 01. 2018 Návštěvní řád Galerie "D" - Portheimka
3 79 24. 01. 2018 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu pro seniory
3 80 24. 01. 2018 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
3 81 24. 01. 2018 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
3 82 24. 01. 2018 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
3 83 24. 01. 2018 Revokace části usnesení RMČ 41/1402/2017 - Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
3 84 24. 01. 2018 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
3 85 24. 01. 2018 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a žádost o úhradu nákladů na stěhování
3 86 24. 01. 2018 Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad...- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
3 87 24. 01. 2018 Lesnická č. o. 8, č. p. 1155, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů oprávněným nájemcům
3 88 24. 01. 2018 Záměr prodeje půdních bytových jednotek v domě č. p. 542 Zborovská 42, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
3 89 24. 01. 2018 Projekt Vzdělávací kurzy pro osoby zapojené ve školním vzdělávání v Praze 5 z programu Erasmus+ 2018 - podání žádosti o dotaci
3 90 24. 01. 2018 Projekt Komunitní centrum Prádelna a Komunitní centrum Louka - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu
3 91 24. 01. 2018 Smlouva o pronájmu a technickém zabezpečení Velkého sálu Švandova divadla na slavnostní předání čestných občanství za rok 2017
3 92 24. 01. 2018 Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky ev. č. 403, 404, 417, 418, 419, 420, nám Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
3 93 24. 01. 2018 Revokace usnesení č. 45/1541/2017 ze dne 22. 11. 2017
3 94 24. 01. 2018 Nabídka pozemku parc. č. 8/8, k. ú. Košíře, jako zbytkového majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy
3 95 24. 01. 2018 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 1. 2018 do 15. 1. 2018
3 96 24. 01. 2018 Objednávka služeb spojených s dvoudenním pronájem prostor Národního domu na Smíchově za účelem konání 1. Reprezentačního plesu Prahy 5 v termínu 21. - 22. 2. 2018
3 97 24. 01. 2018 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1282/1 a 1282/6, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci, a. s.
3 98 24. 01. 2018 Spolupořadatelství při akci "Pražský pohár v běhu na lyžích 2018"
3 99 24. 01. 2018 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
3 100 24. 01. 2018 Objednávka č. 0001/KMČ/18 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc únor 2018
3 101 24. 01. 2018 Objednávka 0002/OMI/18 „Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10 - Přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrání" - autorský dozor
3 102 24. 01. 2018 Realizace chovu včel v rámci enviromentální výchovy na ZŠ waldorfská - podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí
3 103 24. 01. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Bydlení pro seniory v Hlubočepech"
3 104 24. 01. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci prodeje reklamního prostoru v časopise Pětka
3 105 24. 01. 2018 Zpracování projektové dokumentace „Bydlení pro seniory Poštovka“
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů