Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 36 17. 01. 2018 Záštita a finanční příspěvek pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené
2 37 17. 01. 2018 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
2 38 17. 01. 2018 Žádost SVJ pro dům Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 o stanovisko ke zvýšení příspěvku do fondu oprav
2 39 17. 01. 2018 Pořádání Senior akademie ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy
2 40 17. 01. 2018 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Šachovým klubem Smíchov, z. s. a městskou částí Praha 5
2 41 17. 01. 2018 Smlouvy o poskytování služeb péče o děti 1. stupně ZŠ - 2. pol. školního roku 2017/18 a jarní příměstský tábor 2018
2 42 17. 01. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova vyvolávacího systému"
2 43 17. 01. 2018 Darovací smlouva s Městskou knihovnou v Praze
2 44 17. 01. 2018 Darovací smlouva se Švandovým divadlem na Smíchově
2 45 17. 01. 2018 Úprava výše nájemného v roce 2018 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v bytových domech, garáží a pozemků na základě vyhlášené roční míry inflace pro rok 2017
2 46 17. 01. 2018 Záměr pronájmu nebytové jednotky v domě Lidická 406/41, Praha 5 - Smíchov
2 47 17. 01. 2018 Žádost o sjednání bankovní garance - nebytová jednotka Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
2 48 17. 01. 2018 Podnájem části prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
2 49 17. 01. 2018 Informace o stavu sporu s bývalým nájemcem společností Alfa Super, s. r. o., NP Plzeňská 2076/174
2 50 17. 01. 2018 Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
2 51 17. 01. 2018 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 204 a NP ev. č. 429 a 430 nám. Kinských 741/6, Praha 5 - zrušení usnesení
2 52 17. 01. 2018 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikajícího ústavu - Montessori Institut Praha, na adrese Pod Radnicí 152/3, Praha 5
2 53 17. 01. 2018 Žádost o souhlas se stavebními úpravami - nebytová jednotka ev. č. 902 č. p. 948, na adrese Plzeňská 129a, Praha 5 - Košíře
2 54 17. 01. 2018 Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
2 55 17. 01. 2018 Jmenování vedoucího Odboru územního rozvoje
2 56 17. 01. 2018 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
2 57 17. 01. 2018 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu zachování a obnovy památek MČ Praha 5 v roce 2018
2 58 17. 01. 2018 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu kulturních aktivit pro rok 2018
2 59 17. 01. 2018 Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení žádostí o dotaci na podporu sportu v roce 2018
2 60 17. 01. 2018 Zpráva o činnosti Komise dopravní RMČ Praha 5 za 2. pololetí roku 2017
2 61 17. 01. 2018 Finanční příspěvek organizaci Naděje ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2018
2 62 17. 01. 2018 Změna stavebníka půdní vestavby v domě Na Březince 2033/17, Praha 5
2 63 17. 01. 2018 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
2 64 17. 01. 2018 Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 834/1, k. ú. Jinonice
2 65 17. 01. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0002/0/OEK/2017 pro výběr dvou správců aktiv uzavřené s firmou KPMG Česká republika s. r. o.
2 66 17. 01. 2018 Partnerství v mezinárodních projektech v rámci programu Interreg Central Europe
2 67 17. 01. 2018 Objednávka č. 0015/KST/2018 na zprostředkování inzerce v Deníku Metro pro potřeby Úřadu MČ Praha 5 na období leden 2018 - leden 2019
2 68 17. 01. 2018 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017
2 69 17. 01. 2018 Objednávka č. 0014/KST/18 na mimořádné vydání radničního časopisu Pětka
2 70 17. 01. 2018 Odvolání proti Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavební záměr označený jako "Polyfunkční dům ul. Duškova“
2 71 17. 01. 2018 Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/2010 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova - provoz linky PID č. 128
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů