Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 10. 01. 2018 Termínový kalendář jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 v roce 2018
1 2 10. 01. 2018 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáž - ev. č. 918, Na Hutmance č. p. 300 Praha 5 - Jinonice (permanentní nabídka)
1 3 10. 01. 2018 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáž - ev. č. 915, Na Hutmance č. p. 300 Praha 5 - Jinonice (permanentní nabídka)
1 4 10. 01. 2018 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu ordinace zubního lékaře - revokace usnesení
1 5 10. 01. 2018 Výpověď nájmu pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice
1 6 10. 01. 2018 Žádost o pronájem nebytové jednotky ev. č. 904, v nemovitosti Na Skalce (Bieblova) 1047/1, Praha 5 (permanentní nabídka)
1 7 10. 01. 2018 Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc. č. 1805/2 k. ú. Smíchov od spoluvlastnice pozemku
1 8 10. 01. 2018 Komise pro otevírání a hodnocení nabídek - záměr č. 112/2017
1 9 10. 01. 2018 Žádost o souhlas se stavebními úpravami - nebytová jednotka - Lidická
1 10 10. 01. 2018 Smlouvu č. 0031/0/KMČ/17 o sdružených službách dodávky zemního plynu, odběrné místo Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5, byt č. 24
1 11 10. 01. 2018 Projekt Místní Agenda 21 (2017) na území Prahy 5 - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
1 12 10. 01. 2018 Pronájem nebytového prostoru - garáže v ulici U Nesypky na základě zveřejněného záměru (finalizace)
1 13 10. 01. 2018 Výběr účastníka v rámci zjednodušené výzvy k podání cenové nabídky na akci "Umístění stacionárních radarů měření rychlostí s poskytováním statistických údajů"
1 14 10. 01. 2018 Přehled rozpočtových opatření
1 15 10. 01. 2018 Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
1 16 10. 01. 2018 Lidická 41, č. p. 406, oprava prohlášení vlastníka
1 17 10. 01. 2018 Žádost o prodej id. 1/5 pozemku parc. č. 1192 k. ú. Košíře od spoluvlastníka a vlastníka sousedních nemovitých věcí
1 18 10. 01. 2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4887/2 k. ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
1 19 10. 01. 2018 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
1 20 10. 01. 2018 Žádost o slevu z nájemného
1 21 10. 01. 2018 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
1 22 10. 01. 2018 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v jednacím řízení bez uveřejnění ve věci podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Pronájem 2 kombinovaných pracovišť CDBP (včetně fotokabin)"
1 23 10. 01. 2018 Komise na otvírání obálek a na posuzování žádostí dotačních programů pro podporu soc. služeb poskytovaných občanům z MČ P5, dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P5 v soc. oblasti“ a dotačního programu v oblasti protidrogové politiky
1 24 10. 01. 2018 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5"
1 25 10. 01. 2018 Pronájem nebytové jednotky - Křížová 264/43, Praha 5 - Smíchov
1 26 10. 01. 2018 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
1 27 10. 01. 2018 Jmenování výběrové komise na funkci ředitele/ky Kulturního centra Prahy 5, p.o., Prahy 5
1 28 10. 01. 2018 Žádost o pronájem bytu pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 5
1 29 10. 01. 2018 Dodatek č. 2 k předávacímu protokolu ze dne 26. 04. 2016 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 88/0/OŠK/2005 - Kulturní centrum Prahy 5 p. o.
1 30 10. 01. 2018 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Praha 5 – Rekonstrukce dětského hřiště okrouhlík"
1 31 10. 01. 2018 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1236/15, parc. č. 1235 a parc. č. 1233/2, k. ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
1 32 10. 01. 2018 Záměr prodeje 15 volných bytových jednotek dle Zásad... - II. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
1 33 10. 01. 2018 Smlouva na odběr elektrické energie se společností Pražská energetika, a. s.
1 34 10. 01. 2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Urbanisticko - krajinářská studie Vidoule"
1 35 10. 01. 2018 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Dodání kancelářských a hygienických potřeb"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů