Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1593 06. 12. 2017 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
49 1594 06. 12. 2017 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
49 1595 06. 12. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti a ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
49 1596 06. 12. 2017 Schválení termínu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
49 1597 06. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5"
49 1598 06. 12. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2015/2 k. ú. Košíře
49 1599 06. 12. 2017 Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků k. ú. Cholupice za k. ú. Motol
49 1600 06. 12. 2017 Návrh na vyplacení odměn včetně odvodů zaměstnancům základních škol a mateřské školy za kvalitně odvedené pracovní výkony ve ztížených podmínkách v provozu škol
49 1601 06. 12. 2017 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikajícího ústavu - Montessori Institute Prague, na adrese Pod Radnicí 152/3, Praha 5
49 1602 06. 12. 2017 Žádost o snížení nájemného - nebytová jednotka - Stroupežnického 2326/24, Praha 5 - Smíchov
49 1603 06. 12. 2017 Žádost o stanovisko k přímému převodu/prodeji garáží na pozemcích parc. č. 1907/2 - 45, k. ú. Košíře, z vlastnictví Bytového podniku Praha 5, státní podnik v likvidaci
49 1604 06. 12. 2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o nájmu pozemku, k tíži pozemku parc. č. 2084/18, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, mezi MČ Praha 5 a společností Dial Telecom, a. s.
49 1605 06. 12. 2017 Objednávka č. 0065/KMČ/17 na dodání hygienických zásobníků na ÚMČ Praha 5
49 1606 06. 12. 2017 Smlouva č. 0022/0/KMČ/17, na odběr a dodávku elektřiny, odběrné místo Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5, byt č. 24
49 1607 06. 12. 2017 Objednávka č. 0064/KMČ/17 na stěhovací práce - Volba prezidenta ČR 2018
49 1608 06. 12. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky v nemovitosti Stroupežnického 2327/28, Praha 5 - Smíchov
49 1609 06. 12. 2017 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - Klikatá 1238/90c, Praha 5 - ALFA - GEO s. r. o.
49 1610 06. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, čp. 2765/3a, zateplení a opláštění objektů - PD"
49 1611 06. 12. 2017 Schválení dotace na realizaci projektu ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 - rekonstrukce 3. patra
49 1612 06. 12. 2017 Projekt "Participativní rozpočet městské části Praha 5 pro rok 2018"
49 1613 06. 12. 2017 Revokace návrhu na udělení čestného občanství - doplnění navržených osobností
49 1614 06. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava volných bytových jednotek v č. p. 445, k. ú. Košíře"
49 1615 06. 12. 2017 Návrh objednávky ke kompletaci volebního materiálu pro volbu prezidenta ČR 2018
49 1616 06. 12. 2017 Žádost o pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5
49 1617 06. 12. 2017 Přehled rozpočtových opatření
49 1618 06. 12. 2017 Objednávka 0087/OMI/17 „Mateřská škola Naskové, Naskové 1214/5, Praha 5 – Košíře – stavebně - technický průzkum“
49 1619 06. 12. 2017 Štefánikova č. o. 8, č. p. 316, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
49 1620 06. 12. 2017 Záměr prodeje půdních bytových jednotek v domě č. p. 316 Štefánikova 8, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
49 1621 06. 12. 2017 Zborovská č. o. 8, č. p. 1188, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
49 1622 06. 12. 2017 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
49 1623 06. 12. 2017 Provoz školních družin v době vánočních prázdnin ve školním roce 2017/2018
49 1624 06. 12. 2017 Zborovská 8, č. p.1188, záměr prodeje půdní bytové jednotky vystavěné stavebníkem a bytové jednotky rozšířené stavebníkem do půdního prostoru oprávněným nájemcům a stavebníkům
49 1625 06. 12. 2017 Informace o zpracování podkladů za správní obvod Praha 5 pro Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2016/2017
49 1626 06. 12. 2017 Zborovská 8, č. p. 1188, záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
49 1627 06. 12. 2017 Revokace servisní smlouvy na interaktivní úřední desku - změna finančního krytí
49 1628 06. 12. 2017 Záštita a finanční příspěvek pro Nadační fond Klíček na podporu projektu "Daleko od domova - ale spolu"
49 1629 06. 12. 2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2018
49 1630 06. 12. 2017 Záměr pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov
49 1631 06. 12. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodání kancelářských a hygienických potřeb"
49 1632 06. 12. 2017 Darovací smlouva pro Spolek Hájovna z. s. na provoz výtvarných dílen provozovaných Spolkem Hájovna z. s.
49 1633 06. 12. 2017 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 1/0/KMČ/15
49 1634 06. 12. 2017 "Villy Zahrady Hřebenka", podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
49 1635 06. 12. 2017 Podnět na změnu ÚP SÚ HMP "Školní areál Jinonice",
49 1636 06. 12. 2017 Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 5 a společností FINEP BARRANDOV ZÁPAD, k. s.
49 1637 06. 12. 2017 Dar pro Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. na úhradu nájemného a lektora pro kroužek juda
49 1638 06. 12. 2017 "Bytové domy Smíchov, Nad Koulkou, Na Neklance", DUR
49 1639 06. 12. 2017 "Bytový dům Staré Butovice", úprava míry využití území z kódu C na F
49 1640 06. 12. 2017 Smlouva se společností Instant Media, s. r. o. o spolupráci prodeje reklamního prostoru v časopise Pětka
49 1641 06. 12. 2017 Podnět na změnu ÚP SÚ HMP na pozemcích č. parc. 1785/1, 1785/16, 1785/18, 1785/20, 1785/42, 1785/43 (vše část) v k. ú. Hlubočepy
49 1642 06. 12. 2017 Objednávka na nákup minirolby na úpravu ledového kluziště pro veřejnost na nám. 14. října, Praha 5
49 1643 06. 12. 2017 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5, nad Hlubočepským masopustem 2018 a darovací smlouva
49 1644 06. 12. 2017 Delimitace Kulturního centra Praha 5 p. o. Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 a koncesní smlouva na využití letohrádku Portheimka pro stálou expozici skla
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů