Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
47 1547 29. 11. 2017 Návrhy rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 - 2020 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 5
47 1548 29. 11. 2017 Přehled rozpočtových opatření
47 1549 29. 11. 2017 Návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
47 1550 29. 11. 2017 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (dále jen "tržní řád"), s návrhy na změnu textové části i přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
47 1551 29. 11. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad šachovým turnajem "O vánočního kapra"
47 1552 29. 11. 2017 Návrh na poskytnutí mimořádného, účelově vázaného investičního příspěvku na pořízení, montáž a zprovoznění přístupového systému pro rodiče a děti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Radlická v roce 2017
47 1553 29. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
47 1554 29. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
47 1555 29. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
47 1556 29. 11. 2017 Úhrada bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání části budovy (tesco) bez č. p., která je součástí pozemku parc. č. 465/6 a 467/5, k. ú. Hlubočepy, v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5
47 1557 29. 11. 2017 Lidická č. o. 18, č. p. 797, realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
47 1558 29. 11. 2017 Realizace záměru prodeje půdních bytových jednotek v domě č. p. 201 K Vodojemu 3, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
47 1559 29. 11. 2017 Na Skalce č. o. 17, č. p. 765, realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
47 1560 29. 11. 2017 Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí - projekt "Obědy do škol" - seznam žádostí o příspěvek na rok 2018
47 1561 29. 11. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky - Křížová 264/43, Praha 5 - Smíchov
47 1562 29. 11. 2017 Trhy - pěší zóna Anděl; dodatek č. 3 ke stávající smlouvě
47 1563 29. 11. 2017 Čestné občanství městské části Praha 5 za rok 2017
47 1564 29. 11. 2017 Zrušení usnesení RMČ č. 13/343/2017 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2478/5 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi stavby garáže
47 1565 29. 11. 2017 Záměr změny stavebníka půdní vestavby v domě Na Březince 2033/17, Praha 5
47 1566 29. 11. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 11. 2017 do 15. 11. 2017
47 1567 29. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
47 1568 29. 11. 2017 Švédská 1845/37, 35 a 1844/35 - Vzdělávací institut Praha s. r. o.
47 1569 29. 11. 2017 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
47 1570 29. 11. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
47 1571 29. 11. 2017 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
47 1572 29. 11. 2017 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2017/2018
47 1573 29. 11. 2017 Změna platového výměru ředitele základní školy, zřizované MČ Praha 5
47 1574 29. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
47 1575 29. 11. 2017 Plán prevence kriminality městské části Praha 5
47 1576 29. 11. 2017 Protidrogová strategie městské části Praha 5
47 1577 29. 11. 2017 Objednávka 0269/OŠK/17 "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, obj. MŠ U Santošky 178 - Stavebně technický a mykologický průzkum přístupných prvků krovu a vyhodnocení stavu statikem včetně návrhu řešení“
47 1578 29. 11. 2017 Spolupořadatelství při akci "Vánoční turnaj Prahy 5"
47 1579 29. 11. 2017 Žádost o odpuštění pohledávky nájemci bytu do 100 tis. Kč
47 1580 29. 11. 2017 Spolupráce MČ Praha 5 na vzniku brožury o L.L.T. Hohensteinovi
47 1581 29. 11. 2017 Objednávka k Rámcové smlouvě č. 0002/0/OBP/17-"Antigraffiti program MČ Praha 5" - AXIOM REAL, spol. s r. o.
47 1582 29. 11. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
47 1583 29. 11. 2017 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace KC Prahy 5
47 1584 29. 11. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní centrum Prahy 5 na rok 2017 - náklady na mzdy a odvody
47 1585 29. 11. 2017 Petice "Nesouhlas s umístěním staveb v ulici Lučištníků a Kutvirtova a pokračující ignorací potřeb stávajících obyvatel oblasti Dívčích Hradů a Kesnerky"
47 1586 29. 11. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5"
47 1587 29. 11. 2017 Objednávka č. 0278/KST/17 na kompletní produkční zajištění souboru akcí "Seniorské Vánoce na Praze 5"
47 1588 29. 11. 2017 Objednávka č. 0279/KST/17 na kompletní produkční zajištění akce “Setkání vedení radnice s občany Prahy 5 - divadelní představení” konané dne 19.12 v Paspově sále
47 1589 29. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Na Zlíchově 241/7 - rekonstrukce volného bytu spolu s vybudováním bezbariérového přístupu"
47 1590 29. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava volných bytových jednotek č. 2 a 9 v domě Staropramenná 669/27"
47 1591 29. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Celková oprava volného bytu č. 12 v domě Na Bělidle 297/36"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů