Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
45 1508 22. 11. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
45 1509 22. 11. 2017 Použití části neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2017 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy a mateřské školy zřizované MČ Praha 5
45 1510 22. 11. 2017 Zpráva o průběhu likvidace za rok 2016 předkládána Bytovým podnikem v Praze 5, státní podnik v likvidaci
45 1511 22. 11. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1712/3 v k. ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže
45 1512 22. 11. 2017 Objednávka č. 0057/KMČ/17 - Instalace a zabezpečení systému EZS v prostorách CSOP Praha 5, p. o.
45 1513 22. 11. 2017 Objednávka č. 0058/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc prosinec 2017
45 1514 22. 11. 2017 Konečná zpráva o průběhu likvidace a Návrh na použití likvidačního zůstatku obecně prospěšné společnosti „Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11 o. p. s.“
45 1515 22. 11. 2017 Žádost o pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5
45 1516 22. 11. 2017 Radlická č. o. 112, č. p. 2070, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
45 1517 22. 11. 2017 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
45 1518 22. 11. 2017 Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
45 1519 22. 11. 2017 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
45 1520 22. 11. 2017 Návrh na poskytnutí mimořádného, účelově vázaného neinvestičního příspěvku na realizaci akcí příspěvkovými organizacemi, FZŠ Drtinova, ZŠ waldorfská a ZŠ a MŠ Weberova v roce 2017
45 1521 22. 11. 2017 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
45 1522 22. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
45 1523 22. 11. 2017 Záměr akceptace rozšíření počtu pracovišť Projektu CDBP (Cestovní doklady s biometrickými prvky) pro MČ Praha 5
45 1524 22. 11. 2017 Revokace usnesení č. 41/1427/2017 ze dne 1. 11. 2017
45 1525 22. 11. 2017 Obměna externích informačních tabulí
45 1526 22. 11. 2017 JM art s. r. o. - žádost o souhlas s umístěním sídla na adrese Vítězná 530/11, Praha 5
45 1527 22. 11. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Arbesovo náměstí 782/13, ev. č. 902, k.ú. Smíchov, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
45 1528 22. 11. 2017 Přehled rozpočtových opatření
45 1529 22. 11. 2017 Adventní koncerty 2017
45 1530 22. 11. 2017 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 0036/0/KST/2017
45 1531 22. 11. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad akcí "Oslava 125. výročí založení TJ Sokol Zlíchov"
45 1532 22. 11. 2017 Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 a zastupitelů MČ Praha 5
45 1533 22. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění školních zájezdů"
45 1534 22. 11. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Arbesovo náměstí 782/13, ev. č. 903, k. ú. Smíchov, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
45 1535 22. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výběr administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City"
45 1536 22. 11. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
45 1537 22. 11. 2017 Výběr účastníka v rámci výzvy k předložení cenové nabídky na služby s názvem: "Provoz kluziště a půjčovna bruslí"
45 1538 22. 11. 2017 Zajištění vánočních dárkových balíčků pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 a zastupitele MČ Praha 5 a vánoční dárkové balíčky pro bývalé zaměstnance včetně tradičního setkání bývalých zaměstnanců ÚMČ Praha 5
45 1539 22. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vyhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci parku Santoška, Praha 5"
45 1540 22. 11. 2017 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy
45 1541 22. 11. 2017 Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ Praha 5 v roce 2016
45 1542 22. 11. 2017 Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele a vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Dětský ostrov – Praha 5 – sportovně relaxační areál"
45 1543 22. 11. 2017 Revokace usnesení č. 43/1467/2017 ze dne 13. 11. 2017
45 1544 22. 11. 2017 Objednávka č. 0021/OÚR/17 a 0022/OÚR/17
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů