Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1441 08. 11. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Malátova 434/11, Praha 5
42 1442 08. 11. 2017 Záštita Bc. L. Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5 a záštita Mgr. V. Šolleho zástupce starosty nad vánočním koncertem pro zaměstnance MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
42 1443 08. 11. 2017 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
42 1444 08. 11. 2017 Smlouva se společností PRAHA TV s. r. o. o výrobě AV děl a poskytnutí licence na období leden - prosinec 2018
42 1445 08. 11. 2017 Ukončení nájmu dohodou - nebytová jednotka v nemovitosti Lidická 406/41, Praha 5 - Smíchov
42 1446 08. 11. 2017 Projektové záměry Parkování v Praze 5 a Bezpečnost v Praze 5
42 1447 08. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Celková oprava volného bytu č. 11 v domě Švédská 107/39"
42 1448 08. 11. 2017 Návrh Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, na podání žádosti pro poskytnutí grantu v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
42 1449 08. 11. 2017 Návrh Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, na podání žádosti pro poskytnutí dotace na podporu registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
42 1450 08. 11. 2017 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí roku 2017
42 1451 08. 11. 2017 Přehled rozpočtových opatření
42 1452 08. 11. 2017 Objednávka 0221/OŠK/17„MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 – generální oprava fasády - projektová dokumentace“
42 1453 08. 11. 2017 Návrh odměn za II. pololetí školního roku 2016/2017 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
42 1454 08. 11. 2017 Finanční příspěvek na akci "Mikulášská besídka pro děti 2017"
42 1455 08. 11. 2017 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na aktivity definované jako priority Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 5
42 1456 08. 11. 2017 Objednávka 0223/OŠK/17 "MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Lohniského 830 - oprava teras - projektová dokumentace“
42 1457 08. 11. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad akcí "Den pro sluchově postižené"
42 1458 08. 11. 2017 Projekt rozšíření kapacity MŠ Korálek - 2. podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu
42 1459 08. 11. 2017 Zánik Smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 555, 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, k. ú. Smíchov
42 1460 08. 11. 2017 Spolupořadatelství na vzniku publikace "Slavné stavby Prahy 5 Barrandova"
42 1461 08. 11. 2017 Podání žalobního návrhu na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a vyklizení objektu Ženských domovů
42 1462 08. 11. 2017 Pronájem skladovací haly a zpevněné plochy v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, příspěvkové organizaci Švandovo divadlo na Smíchově, na základě vyvěšeného záměru
42 1463 08. 11. 2017 Nebytový objekt navazující na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov
42 1464 08. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna oken Lidická 251/34"
42 1465 08. 11. 2017 Smlouva o realizaci kluziště o rozměrech 10 x 20 m na území MČ Praha 5 v období prosinec 2017 - únor 2018
42 1466 08. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zubatého 330/10 - Nátěr střechy, oprava klempířských prvků a konstrukce pavlačí ve dvorní části"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů