Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1392 01. 11. 2017 Žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Jindřicha Plachty 17/986 o souhlas s podáním žádosti o grant hl. m. Prahy a výběrem firem pro realizaci rekonstrukce domu
41 1393 01. 11. 2017 Dar pro Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č. p. 729, k. ú. Smíchov, Praha 5 na zajištění opravy fresky na fasádě
41 1394 01. 11. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu architektonických toulek "Po stavbách slavných architektů v Praze 5" v roce 2017
41 1395 01. 11. 2017 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 980.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
41 1396 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava volných bytových jednotek: č. 5 v domě Plzeňská 209, č. 10 v domě Nepomucká 2, č. 16 v domě Plzeňská 215 a č. 18 v domě Nepomucká 4"
41 1397 01. 11. 2017 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5, nad koncertem Laca Decziho a kapely Celula New York a darovací smlouva
41 1398 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2018
41 1399 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 v roce 2018"
41 1400 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2018
41 1401 01. 11. 2017 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
41 1402 01. 11. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
41 1403 01. 11. 2017 Lidická č. o. 38, č. p. 292 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu
41 1404 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5" pro rok 2018
41 1405 01. 11. 2017 Návrh na odpuštění smluvní pokuty za zpoždění doplatku kupní ceny bytové jednotky
41 1406 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5" pro rok 2018
41 1407 01. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2018
41 1408 01. 11. 2017 Změny platových výměrů ředitelů/ředitelek základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
41 1409 01. 11. 2017 Zřízení hodnotící komise pro posouzení objemové studie s názvem "Bydlení pro seniory Poštovka"
41 1410 01. 11. 2017 Motolská skládka - výsledky Analýzy rizik
41 1411 01. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0084/0/ZOMI/17 na akci "Oprava povrchu manipulační plochy v areálu Klikatá 90c, Praha 5"
41 1412 01. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0016/0/ZOMI/17 "Ženské domovy, Radlická 2000/3-Statické zajištění objektu"
41 1413 01. 11. 2017 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 při volbách na volbu prezidenta České republiky 2018
41 1414 01. 11. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 33/1100/2017 ze dne 06. 09. 2017 - Záměr vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Hybridní pošta" a schválení předběžných tržních konzultací sloužících k definici zadávacích podmínek
41 1415 01. 11. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
41 1416 01. 11. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 37/1275/2017 v bodě I. 1 - změna termínu konference
41 1417 01. 11. 2017 Přehled rozpočtových opatření
41 1418 01. 11. 2017 Změna Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
41 1419 01. 11. 2017 Udělení záslužných medailí Rady MČ Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a Hasičského záchranného systému hl. m. Prahy za jejich mimořádné zásluhy v roce 2017
41 1420 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce společných prostor domu Na Zlíchově 241/7, Praha 5"
41 1421 01. 11. 2017 Poradce pro výběr dvou správců aktiv
41 1422 01. 11. 2017 Služební cesta do partnerského města Budapešť (Újbuda) - Maďarsko ve dnech 9. - 12. 11. 2017
41 1423 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Křižovatka ulic Plzeňská x Musílková, Praha 5 - Košíře"
41 1424 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Motolské údolí, Plzeňská - Motol"
41 1425 01. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0169/0/OŠK/2017, uzavřené dne 27. 6. 2017 s firmou KyraStav spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky "ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228 - oprava podlah ve třech učebnách v 1. NP"
41 1426 01. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0170/0/OŠK/2017, uzavřené dne 27. 6. 2017 s firmou ISCO spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky "MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 – oprava fasády, repase oken - realizace"
41 1427 01. 11. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0041/0/OMI/16 se společností Betvar a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky"
41 1428 01. 11. 2017 Projektové záměry Smart park v Praze 5 a Smart přechody pro chodce v Praze 5
41 1429 01. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0020/0/OMI/17 se společností Betvar a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258"
41 1430 01. 11. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohniského 851"
41 1431 01. 11. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu"
41 1432 01. 11. 2017 Podnájem části prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
41 1433 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště"
41 1434 01. 11. 2017 Vnitřní organizační předpisy Úřadu městské části Praha 5
41 1435 01. 11. 2017 Petice za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov
41 1436 01. 11. 2017 Zpráva o stavu vybraných oblastí za rok 2017
41 1437 01. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy v přízemí objektu radnice MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5"
41 1438 01. 11. 2017 Studie Motolské údolí, 1. etapa - Plzeňská Vrchlického
41 1439 01. 11. 2017 Objednávka č. 0211/KST/17 na grafické práce pro potřeby Úřadu MČ Praha 5
41 1440 01. 11. 2017 Záměr používání platebních automatů
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů