Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1307 18. 10. 2017 "Bytový dům Na Vysoké I.", studie
39 1308 18. 10. 2017 Objednávka č. 0065/OMI/17 na akci "ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru“
39 1309 18. 10. 2017 Záměr změny stavebníka půdní vestavby v domě Na Březince 2033/17, Praha 5
39 1310 18. 10. 2017 Stanovení počtu členů volebních okrskových komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a počtu zvláštních prostor (zástěn) na volbu prezidenta republiky ve dnech 12. - 13. ledna a 26. - 27. ledna 2018
39 1311 18. 10. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 1531/9, 1531/19, 1533/1 a 1533/5, k. ú. Košíře
39 1312 18. 10. 2017 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 942/118 v k. ú. Hlubočepy vlastníkům jednotek v přilehlých domech č. p. 812 a 813 k. ú. Hlubočepy
39 1313 18. 10. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy ISCO s. r. o. a ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
39 1314 18. 10. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
39 1315 18. 10. 2017 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4935/2 o výměře 165 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 918/6 cca 60 m2 ve vlastnictví fyzické osoby, oba pozemky v k. ú. Smíchov
39 1316 18. 10. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k. ú. Hlubočepy
39 1317 18. 10. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 - doplnění žádosti
39 1318 18. 10. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání kancelářských a hygienických potřeb"
39 1319 18. 10. 2017 Žádost Základní školy a mateřské školy Parentes Praha o souhlasné stanovisko obce k navýšení počtu žáků základní školy
39 1320 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce workoutového sportoviště Štěpařská, Praha 5"
39 1321 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště a dětského hřiště Pražského, Praha 5"
39 1322 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště a dětského hřiště Lipského, Praha 5"
39 1323 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště a dětského hřiště Hamsíkova - Brdlíkova, Praha 5 - Motol"
39 1324 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště Lohniského, Praha 5"
39 1325 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště Krškova, Praha 5"
39 1326 18. 10. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
39 1327 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Rekonstrukce nebyt. prostoru, Preslova 2213/5, Praha 5 - Smíchov - přestavba nebyt. prostoru na kanceláře ÚMČ P5"
39 1328 18. 10. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - NP ev. č. 903, Arbesovo náměstí 782/13
39 1329 18. 10. 2017 Záměr konání mezinárodního fotbalového turnaje partnerských měst v červnu 2018 a podpora MČ Praha 5 k získání dotací z celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2018 pro Fotbalový klub Motorlet Praha s. r. o.
39 1330 18. 10. 2017 Dispoziční právo k účtu na základě Rámcové dohody - s využitím elektronických nástrojů
39 1331 18. 10. 2017 Objednávka č. 0052/KMČ/17 na stěhovací práce - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
39 1332 18. 10. 2017 Objednávka č. 0051/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc listopad 2017
39 1333 18. 10. 2017 Přehled rozpočtových opatření
39 1334 18. 10. 2017 Objednávka migrace dat ze stávající aplikace materiály RMČ/ZMČ nahrazované IS PROXIO Agendio, modul Úkoly, usnesení RMČ/ZMČ
39 1335 18. 10. 2017 Spolupořadatelství při akci "14. ročník Podzimní ceny SK Motorlet Praha v plavání a 46. ročník Velké ceny Prahy SK Motorlet v plavání"
39 1336 18. 10. 2017 Spolupořadatelství při akci "Pražský opičák 2017"
39 1337 18. 10. 2017 Úhrada vzniklé škody na majetku ve výši 22.177 Kč způsobené několikadenním deštěm - sesuv skály z pozemku parc. č. 1345/1, k. ú. Hlubočepy ve spoluvlastnictví MČ Praha 5
39 1338 18. 10. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
39 1339 18. 10. 2017 Udělení záštity Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad akcí "Basketbalový kemp pro minižáky a žáky SUCHDOL 2017"
39 1340 18. 10. 2017 3. ročník ankety "Sportovec roku městské části Prahy 5 za rok 2017"
39 1341 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce parku Santoška - úprava části parku: manipulační plocha před MŠ Santoška s nákresem dopravního hřiště"
39 1342 18. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce sportoviště a dětského hřiště Dreyerova, Praha 5 - Barrandov"
39 1343 18. 10. 2017 Objednávka oprav na dětském hřišti Santoška a instalaci trampolíny
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů