Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1285 11. 10. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
38 1286 11. 10. 2017 "Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5", DUR + SP
38 1287 11. 10. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, pro záměr stavby "Barrandov Štěpařská"
38 1288 11. 10. 2017 Návrh změn a úprav školských obvodů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 4. 2018
38 1289 11. 10. 2017 Objednávka 0058/OMI/17 „Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ, Praha 5 – studie proveditelnosti“
38 1290 11. 10. 2017 Objednávka 0051/OMI/17 „Mateřská škola Naskové, Naskové 1214/5, Praha 5 – Košíře – studie statického řešení střešní nástavby“
38 1291 11. 10. 2017 Přehled rozpočtových opatření
38 1292 11. 10. 2017 Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Barrandovskými ateliéry a. s.
38 1293 11. 10. 2017 Objednávka k Rámcové smlouvě č. 0002/0/OBP/17 - "Antigraffiti program MČ Praha 5" - AXIOM REAL, spol. s r. o.
38 1294 11. 10. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ - příměstský tábor
38 1295 11. 10. 2017 Objednávka 0052/OMI/17 Výkon TDI na akci: Obnova konstrukčních vrstev komunikací
38 1296 11. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (IV. etapa realizace - Na Březince) - realizace"
38 1297 11. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Opravy opěrných zdí a venkovních schodišť v osadě Buďánka"
38 1298 11. 10. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2017 příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
38 1299 11. 10. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru"
38 1300 11. 10. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2017 příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 na projekt Edison
38 1301 11. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stěhovací a manipulační práce pro Úřad městské části Praha 5"
38 1302 11. 10. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad soutěží Talent základek
38 1303 11. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 3297/38a - stavební úpravy"
38 1304 11. 10. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 9. 2017 do 30. 9. 2017
38 1305 11. 10. 2017 Návrh na převedení bytu do dispozice CSOP, uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
38 1306 11. 10. 2017 Žádost o přerušení jednání Výboru územního rozvoje Zastupitelstva hl. m. Prahy
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů