Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1257 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 714/2 k. ú. Jinonice
37 1258 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko ke směně části pozemků parc. č. 718/1, parc. č. 719/1 a parc. č. 717 ve vlastnictví fyzických osob za část pozemku parc. č. 714/2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, k. ú. Jinonice
37 1259 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2093 v k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
37 1260 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 465/1 a parc. č. 469/1, k. ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
37 1261 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 447/2, k. ú. Zličín za pozemek parc. č. 1549, k. ú. Hlubočepy
37 1262 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko k odkoupení komunikace na pozemku parc. č. 4508/11 k. ú. Smíchov
37 1263 04. 10. 2017 Žádost o aktuální stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Jinonice, Karlova universita
37 1264 04. 10. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1975/9, k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
37 1265 04. 10. 2017 Změna v pravidlech Participativního rozpočtu Prahy 5 pro rok 2017
37 1266 04. 10. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
37 1267 04. 10. 2017 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
37 1268 04. 10. 2017 Revokace usnesení RMČ 28/815/2017 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu s Armádou spásy
37 1269 04. 10. 2017 Společné dopoledne dětí z mateřských školek a příslušníků Hasičského záchranného sboru Praha 5
37 1270 04. 10. 2017 Přehled rozpočtových opatření
37 1271 04. 10. 2017 Žádost o pronájem nebytové jednotky v nemovitosti Malátova 434/11, Praha 5 - Smíchov (permanentní nabídka)
37 1272 04. 10. 2017 Prodloužení smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu, a. s., dodatkem č. 10
37 1273 04. 10. 2017 Převod nájmu - Vysoká škola finanční a správní, z. ú., nájemce části budovy Vltavská 12/980, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
37 1274 04. 10. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a Mgr. Víta Šolleho, zástupce starosty, nad akcí "Slavnosti škol Prahy 5"
37 1275 04. 10. 2017 III. Mezinárodní žákovská konference na téma "Ekologie", pořádaná MČ Praha 5 ve dnech 22. - 25. 11. 2017
37 1276 04. 10. 2017 Prodloužení doby nájmu uzavřením dodatků k nájemním smlouvám a nájemní smlouvy s RS Development s. r. o. na základě usnesení RMČ ze dne 11. 2. 2014 č. usn. 9/189/2014 a 9/188/2014
37 1277 04. 10. 2017 Záštita a finanční příspěvek pro Nadační fond Dar zraku na podporu akce Stop diabetické slepotě
37 1278 04. 10. 2017 Podnájem části prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
37 1279 04. 10. 2017 Záměr pronájmu skladovací haly a zpevněné plochy v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, příspěvkové organizaci Švandovo divadlo na Smíchově
37 1280 04. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu - DPS "
37 1281 04. 10. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Osazení mříží a oprava fasády objektu Sala terrena na poz. parc. č. 2502/4 a 4900/1, k. ú. Smíchov, P5 + Oprava hřiště a oplocení na poz. parc. č. 1161/1, k. ú. Košíře, P5"
37 1282 04. 10. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
37 1283 04. 10. 2017 Návrh na jmenování interní auditorky
37 1284 04. 10. 2017 Objednávka k Rámcové smlouvě č. 0002/0/OBP/17 - "Antigraffiti program MČ Praha 5"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů