Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1224 27. 09. 2017 Plzeňská č. o. 127, č. p. 950, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
36 1225 27. 09. 2017 Brožíkova č. o. 6, č. p. 281, prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
36 1226 27. 09. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 29, č. p. 1072, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
36 1227 27. 09. 2017 Záměr uzavření nové Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - Magic Rainbow s. r. o., Na Hřebenkách 2765/3a Praha 5
36 1228 27. 09. 2017 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Jan Písecký, nájemce sportovního areálu V Stráni 485/11, Praha 5
36 1229 27. 09. 2017 Zpráva o činnosti Komise informační technologie za I. pololetí roku 2017
36 1230 27. 09. 2017 "Za Zámečkem - soubor RD", DUR
36 1231 27. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD"
36 1232 27. 09. 2017 Revokace usnesení č. 32/1054/2017, Smlouvy o nájmu prostor za účelem zřízení volebních místností pro okrskové komise Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. 10. 2017 - 21. 10. 2017
36 1233 27. 09. 2017 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská
36 1234 27. 09. 2017 Výpůjčka Kinského zahrady pro koncert Pražského filmového orchestru
36 1235 27. 09. 2017 Návrh na změnu vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy - úprava místního poplatku ze vstupného
36 1236 27. 09. 2017 Změny v komisi Rady MČ Praha 5
36 1237 27. 09. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 9. 2017 do 15. 9. 2017
36 1238 27. 09. 2017 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
36 1239 27. 09. 2017 Nebytový objekt navazující na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov
36 1240 27. 09. 2017 Pronájem nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
36 1241 27. 09. 2017 Prodloužení doby pronájmu NP - Bozděchova 637/9, Praha 5 - Smíchov, společnosti PREdistribuce a. s., na základě zveřejněného záměru
36 1242 27. 09. 2017 Žádost o převod nájmu nebytového prostoru - garáž, ev. č. 913 Na Šmukýřce, Praha 5 - Košíře
36 1243 27. 09. 2017 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - Vysoká škola podnikání a práva a. s., Vltavská 14/585, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
36 1244 27. 09. 2017 Projektové záměry pro 29. výzvu Operačního programu Praha - pól růstu
36 1245 27. 09. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
36 1246 27. 09. 2017 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „DĚTSKÝ OSTROV - PRAHA 5 - SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL"
36 1247 27. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření
36 1248 27. 09. 2017 Finanční příspěvek na konferenci "Pražský logopedický den" pořádaný 5. října 2017 Střední, Základní a Mateřskou školou pro sluchově postižené Výmolova 169, Praha 5
36 1249 27. 09. 2017 Program Smart Cities hlavního města Prahy - podmínky žádosti o podporu
36 1250 27. 09. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohniského 851"
36 1251 27. 09. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu"
36 1252 27. 09. 2017 Jmenování členů dozorčí a správní rady Buďánka, z. ú.
36 1253 27. 09. 2017 Schválení Rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů"
36 1254 27. 09. 2017 Převedení bytové jednotky č. 24 v domě na adrese Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5, k. ú. Smíchov do dispozice odboru KMČ
36 1255 27. 09. 2017 Pronájem nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1272/15, Praha 5 - Smíchov
36 1256 27. 09. 2017 Optimalizace Odboru Stavební úřad
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů