Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1179 20. 09. 2017 Zrušení usn. RMČ ze dne 19. 4. 2017, č. 18/494/2017 - prodloužení smlouvy o podnájmu 1 parkovacího stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy
35 1180 20. 09. 2017 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - pronájem ordinace dětského lékaře, na základě vyvěšeného záměru
35 1181 20. 09. 2017 Česká spořitelna, a. s. - souhlas k umístění mikrovlnné antény na budovu Štefánikova 247/17, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
35 1182 20. 09. 2017 Lidická č. o. 18, č. p. 797, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
35 1183 20. 09. 2017 Dohoda o skončení Dohody o správě NP užívaného vlastníkem nemovitosti - Krškova 807, Praha 5
35 1184 20. 09. 2017 Žádost o uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 4509/2, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5 a částí pozemků parc. č. 4532/1 a 4547/1, vše k. ú. Smíchov včetně budov bez č. p. v lokalitě Buďánka
35 1185 20. 09. 2017 Žádosti o pronájem nebytové jednotky v nemovitosti Zborovská 526/44, Praha 5 - Smíchov
35 1186 20. 09. 2017 Návrhy smluv k zajištění odběru elektrické energie pro veřejné osvětlení na dětském hřišti Dětský ostrov a v parku Sacre Coeur s hlavním městem Praha zastoupené společností TRADE CENTRE PRAHA, a. s.
35 1187 20. 09. 2017 Pronájem části pozemku parc. č. 942/118, k. ú. Hlubočepy, SV Högerova 814, 815 - Praha 5 - stavební zábor
35 1188 20. 09. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
35 1189 20. 09. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Vítězná 530/11, ev. č. 901, 909 a 910, k. ú. Malá Strana, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
35 1190 20. 09. 2017 Pronájem nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
35 1191 20. 09. 2017 Záměr zřízení věcného břemene služebnosti cesty na pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Bytové družstvo Zámeček Nikolajka
35 1192 20. 09. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
35 1193 20. 09. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
35 1194 20. 09. 2017 Rozšíření kompetence vedoucí Odboru školství k vydávání souhlasu ZŠ a MŠ zřizovaným MČ Praha 5 s posílením fondu investic školy z rezervního fondu školy
35 1195 20. 09. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
35 1196 20. 09. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
35 1197 20. 09. 2017 Janáčkovo nábřeží č. p. 84, č. o. 9, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
35 1198 20. 09. 2017 Janáčkovo nábřeží 9, č. p. 84, záměr prodeje 3 bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemcům bytového družstva
35 1199 20. 09. 2017 Oprava terasy před zdravotnickým zařízením Okrouhlík - Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5: návrh na schválení změny/snížení ceny díla
35 1200 20. 09. 2017 Smlouva o bezúplatném převodu majetku ve prospěch příspěvkové organizace, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
35 1201 20. 09. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
35 1202 20. 09. 2017 Žádost o přechod nájmu bytu
35 1203 20. 09. 2017 Zpětvzetí výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání - Krškova 807, Praha 5 - Hlubočepy a Stroupežnického 2326/24, Praha 5 - Smíchov
35 1204 20. 09. 2017 Výstava obrázků žáků ZŠ a MŠ Tyršova ve veřejných prostorách ÚMČ Praha 5 Štefánikova 13, 15
35 1205 20. 09. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
35 1206 20. 09. 2017 Vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 a bezúplatný převod tohoto majetku na Odbor školství
35 1207 20. 09. 2017 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
35 1208 20. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření
35 1209 20. 09. 2017 Společné dopoledne dětí z mateřských školek a strážníků Městské policie Praha 5
35 1210 20. 09. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
35 1211 20. 09. 2017 Smlouvy o propagaci FINEP CZ a. s., Pražská energetika, a. s. a Next Development s. r. o., v rámci konference „World economic forum“, pořádané dne 3. 10. 2017 – téma „Smart city, smart region“
35 1212 20. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci DOD - "Den plný jógy pro všechny od dětí až po seniory"
35 1213 20. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Běžecká škola Prahy 5"
35 1214 20. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Plavecko-běžecký pohár MČ Praha 5" (XVII.ročník)
35 1215 20. 09. 2017 Revokace finanční záštity nad koncertem kapely Country Ladies - změna finančního krytí
35 1216 20. 09. 2017 Spolupořadatelství festivalu Jazz on 5 v roce 2017
35 1217 20. 09. 2017 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 33/1115/2017 ze dne 06. 09. 2017 - Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Plzeňská č. p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin - projektová dokumentace"
35 1218 20. 09. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa objektů Ženské domovy (Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16), nám. Kinských 741/6 a Na Neklance 2534/15"
35 1219 20. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy komunikace Na Pomezí - projektová dokumentace"
35 1220 20. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Mezinárodní festival alpinismu Praha 2017"
35 1221 20. 09. 2017 Návrh kupní smlouvy se společností TERESTRA, s. r. o. na prodej 3 ks betonových květináčů
35 1222 20. 09. 2017 Schválení nového ceníku inzerce pro potřeby časopisu Pětka
35 1223 20. 09. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty a finanční příspěvek na podporu druhého ročníku akce Jinonice v sobě
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů