Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
30 874 19. 07. 2017 Smlouva o poskytování právních služeb OMI ÚMČ Praha 5
30 875 19. 07. 2017 Objednávka č. 0022/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc srpen 2017
30 876 19. 07. 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na realizaci projektů - Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Lohniského a MŠ Kroupova
30 877 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 4839/10, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 878 19. 07. 2017 Aktualizace plánu zateplení objektů mateřských a základních škol
30 879 19. 07. 2017 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
30 880 19. 07. 2017 Protest proti zveřejněnému záměru prodeje pozemku parc. č. 374/45 v k. ú. Motol
30 881 19. 07. 2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájmu pozemků k tíži pozemků parc. č. 2043/152 a 2043/153, k. ú. Hlubočepy, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost T-Mobile Czech Republic a. s.
30 882 19. 07. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2017 ze dne 25. 1. 2017 - Dohody o využití pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace chodníku včetně chodníkové přejezdu
30 883 19. 07. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "VŠMVV U Santošky 1093/17, Praha 5 - výměna vodovodních stoupaček
30 884 19. 07. 2017 Výběr účastníka v rámci výzvy k předložení cenové nabídky na služby s názvem: "Administrace projektu MŠ Na Pláni včetně tvorby monitorovacích zpráv"
30 885 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3804/1 v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 886 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 640/3, 7, 8, 9, 10 v k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 887 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3916/3 k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 888 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 3802/3, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 889 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k odprodeji spol. id. podílu 36/69 pozemků parc. č. 1345/3, 1345/4 a 145/4, k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 890 19. 07. 2017 Prostory sloužící podnikání v nemovitosti Vítězná 531/13, Vítězná 530/11 a Arbesovo náměstí 782/13
30 891 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1791/1, k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 892 19. 07. 2017 Žádost o stanovisko o prodej id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4261/229, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
30 893 19. 07. 2017 Žádost o změnu účelu využití nebytového prostoru sloužícího podnikání již schváleného a zveřejněnému záměru ( č. p. 241, Na Zlíchově 7, Praha 5 - Hlubočepy)
30 894 19. 07. 2017 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1487/10 pod garáží a části pozemku parc. č. 1487/1 jako příjezdovou cestu, oba k. ú. Smíchov
30 895 19. 07. 2017 Petice proti zastavění plácku v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí
30 896 19. 07. 2017 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1022/2, k. ú. Smíchov, pod garáží ve vlastnictví žadatele
30 897 19. 07. 2017 Zrušení usnesení RMČ 2/47/2017, ze dne 18. 1. 2017, bod II.1. - záměr pronájmu zahrádky č. 3 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
30 898 19. 07. 2017 Areál Na Doubkové 3327, Praha 5 - revokace usnesení RMČ ze dne 28. 6. 2017
30 899 19. 07. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1983/2, k. ú. Košíře
30 900 19. 07. 2017 Nebytový prostor - garáž ev. č. 918, Na Hutmance č. p. 300, Praha 5 - Jinonice
30 901 19. 07. 2017 Záměr uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - Vysoká škola podnikání a práva a. s., Vltavská 14/585, Praha 5
30 902 19. 07. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Na Skalce 1047/1, ev. č. 908, k. ú. Smíchov, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
30 903 19. 07. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 6. 2017 do 30. 6. 2017
30 904 19. 07. 2017 Udělení povolení parkovaní na vyhrazených parkovacích stání v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 pro společnost TCP - konzervatoř, z. ú., Danilo Česala - restaurátorská huť Dantik, ZŠ a MŠ Kořenského a SF AUSTIS správa s. r. o.
30 905 19. 07. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
30 906 19. 07. 2017 Žádost o schválení postupu Bytového podniku Praha 5, státní podnik v likvidaci, ve věci prodeje majetku v lokalitě "Šmukýřka"
30 907 19. 07. 2017 "Studentský dům Barrandov"
30 908 19. 07. 2017 Revokace usn.č. 2/68/2017 ze dne 18. 1. 2017 - Změna doby pronájmu pozemku parc. č. 205, k. ú. Jinonice, na 10 let - Sportovní klub Motorlet Praha
30 909 19. 07. 2017 Změna stavebníka půdní vestavby v domě Zborovská 124/68
30 910 19. 07. 2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0015/0/OMA/14 ,,Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
30 911 19. 07. 2017 Návrh na uplatnění požadavků MČ Praha 5 na dotace z rozpočtu hlavního města Prahy při sběru požadavků na rok 2018
30 912 19. 07. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
30 913 19. 07. 2017 Návrh na poskytnutí slevy pro seniory dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
30 914 19. 07. 2017 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
30 915 19. 07. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)"
30 916 19. 07. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"
30 917 19. 07. 2017 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - Štefánikova 247/17, Praha 5 - ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
30 918 19. 07. 2017 Objednávka 0035/OMI/17 „Prověření vybraných limitujících faktorů v území k záměru stavby bytového domu na pozemku s parc. č. 4924/1 v k. ú. Smíchov v ulici Nad Koulkou“
30 919 19. 07. 2017 Záměr pronájmu 1 parkovacího stání na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov, pro Pražskou informační službu
30 920 19. 07. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0006/0/OMI/17 „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59“
30 921 19. 07. 2017 Uzavření vestibulu stanice metra trasy B Anděl (výstup Anděl)
30 922 19. 07. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Plzeňská č. p. 442 a 445, zateplení fasád a výměna oken - projektová dokumentace"
30 923 19. 07. 2017 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14 s firmou EDIKT a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“
30 924 19. 07. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0041/0/OMI/16 „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa, vč. statiky“
30 925 19. 07. 2017 Nebytová jednotka v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov; Informační centrum Praha 5, o. p. s.
30 926 19. 07. 2017 Přehled rozpočtových opatření
30 927 19. 07. 2017 Výstava "Zaniklý svět" na prostranství před kostelem sv. Václava ve dnech 01. - 03. 08. 2017 a záštita Bc. L. Herolda
30 928 19. 07. 2017 Spolupořadatelství při akci "LOKAL BLOK - příměstský tábor"
30 929 19. 07. 2017 Spolupořadatelství při akci "Druhý mezinárodní šampionát pro děti a mládež v řízení RC modelů"
30 930 19. 07. 2017 Spolupořadatelství při akci "Pražské cyklozvonění"
30 931 19. 07. 2017 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2291 zák.č. 89/2012 Sb.
30 932 19. 07. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr vybudovat prodloužení tramvajové trati z Radlic do Jinonic
30 933 19. 07. 2017 Pořádání Senior akademie ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy
30 934 19. 07. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku mateřským školám a základním školám zřízeným MČ Praha 5 o vícenáklady v souvislosti s volbami
30 935 19. 07. 2017 Návrh na uzavření Dohod o poskytnutí prostor k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky 2017
30 936 19. 07. 2017 Zpráva o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 a Demografická studie SO Praha 5
30 937 19. 07. 2017 Revokace části usnesení Rady MČ Praha 5 č. 18/485/2017
30 938 19. 07. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
30 939 19. 07. 2017 Záměr pronájmu pozemku pod garáží, parc. č. 1487/3, k. ú. Smíchov
30 940 19. 07. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Výměna oken v objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - etapa č. 1"
30 941 19. 07. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Lohniského 851"
30 942 19. 07. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
30 943 19. 07. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru"
30 944 19. 07. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov
30 945 19. 07. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov
30 946 19. 07. 2017 Schválení rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"
30 947 19. 07. 2017 Pronájem nebytové jednotky (902) - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
30 948 19. 07. 2017 Pronájem nebytové jednotky (903) - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
30 949 19. 07. 2017 Pasportizace objektu Nad Zámečnicí 12, Praha 5, který je součástí památkové zóny Buďánka
30 950 19. 07. 2017 Záštita Martina Slabého 1. zástupce starosty MČ P5, nad akcemi v rámci Food festivalů na Hořejším nábřeží, které se budou konat od 26. 8. 2017 do 28. 10. 2017
30 951 19. 07. 2017 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským
30 952 19. 07. 2017 Oprava havarijního stavu chodníků v ulici Renoirova, Praha 5 - Hlubočepy
30 953 19. 07. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad oslavami mezinárodního Dne bez aut v ulici Štefánikova
30 954 19. 07. 2017 Schválení rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení v rámci užšího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů