Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
28 782 21. 06. 2017 Zrušení usnesení RMČ 7/231/2013 z 19. 2. 2013 a schválení nové realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 292 Lidická 38, Praha 5 oprávněnému nájemci a stavebníkovi
28 783 21. 06. 2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku
28 784 21. 06. 2017 Návrh na uzavření smlouvy o propagaci se společností Kolektory Praha a. s.
28 785 21. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
28 786 21. 06. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ - letní příměstský tábor - ZŠ waldorfská
28 787 21. 06. 2017 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1531/9, 1531/19, 1533/1, 1533/5 a 2041/4, k. ú. Košíře, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městská část Praha 5
28 788 21. 06. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 954/1, 939/5, 942/333, 954/42, 954/43, 954/49, 1671/12 a části pozemků parc. č. 939/77, 939/83, 942/2, 1671/11 ( bude upřesněno GP), vše k. ú. Hlubočepy
28 789 21. 06. 2017 Stanovisko ke směně podílu na pozemku 1345/1, k. ú. Hlubočepy, za podíly na pozemcích parc. č. 1345/2, 1345/3, 1345/4 a pozemky parc. č. 1344/9, 1344/4, 1344/3 a 1344/4 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a svěřené MČ Praha 5
28 790 21. 06. 2017 Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 849/6, k. ú. Hlubočepy
28 791 21. 06. 2017 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 863/49 a 849/1, k. ú. Hlubočepy, z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
28 792 21. 06. 2017 Návrh provedení stavebně-technických úprav stávající cyklostezky z Barrandova ve směru Malá Chuchle
28 793 21. 06. 2017 synlab czech s. r. o. - souhlas k umístění paraboly pro příjem datových přenosů na budově A, umístěné v areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
28 794 21. 06. 2017 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5
28 795 21. 06. 2017 Návrh na uzavření 2 smluv o nájmu bytu zvláštního určení
28 796 21. 06. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
28 797 21. 06. 2017 Žádost o odpuštění nájemného
28 798 21. 06. 2017 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
28 799 21. 06. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0045/0/OMI/16 „Souboru energetických opatření na objektech MŠ Lohniského 830/18, Nad Palatou 613/29, Renoirova 648/29 – projektová dokumentace“
28 800 21. 06. 2017 Žádost o pronájem bytu - preferovaná profese
28 801 21. 06. 2017 Přehled rozpočtových opatření
28 802 21. 06. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad konáním 12. ročníku slavnosti "Zažít město jinak 2017 na Praze 5"
28 803 21. 06. 2017 Objednávka č. 0013/OBK/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc červenec 2017
28 804 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Malování společných prostor vč. výměny poštovních schránek v domech Nepomucká 442/2 a Nepomucká 445/4"
28 805 21. 06. 2017 Projekt MŠ Na Pláni - schválení dotace z Operačního programu Praha pól růstu
28 806 21. 06. 2017 Projekt Smart vzdělávání městské části Praha 5 - podání žádosti o dotaci
28 807 21. 06. 2017 Jmenování nového člena pracovní skupiny pro cyklodopravu
28 808 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Provádění zákonných revizí, servisu a instalací slaboproudých bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5"
28 809 21. 06. 2017 Pověření Jana Trojánka, člena rady MČ Praha 5, pro jednání a zahájení kroků k realizaci odkupu Národního domu na Smíchově
28 810 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 - oprava fasády, repase oken - realizace"
28 811 21. 06. 2017 Poskytnutí finančního příspěvku o. p. s. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené - na akce "Super den 2017" a "Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky"
28 812 21. 06. 2017 Pořádání akce Pohádkový les v Musaionu - Kinského zahradě
28 813 21. 06. 2017 Školení vedoucích pracovníků Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 a Odboru sociální problematiky
28 814 21. 06. 2017 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
28 815 21. 06. 2017 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu s Armádou spásy a Nadějí
28 816 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "ZŠ a MŠ Radlická 140/115, Praha 5 - Radlice - rekonstrukce sociálního zařízení - realizace"
28 817 21. 06. 2017 Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích, DUR
28 818 21. 06. 2017 Bytové domy, Praha - Smíchov ul. Nad Koulkou, Na Neklance, DUR
28 819 21. 06. 2017 Bytový dům U Blaženky, DUR
28 820 21. 06. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu"
28 821 21. 06. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „MŠ a ZŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1 ,Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
28 822 21. 06. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice - vestavba do půdních prostoru"
28 823 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 - celková oprava kotelny, stavební úpravy"
28 824 21. 06. 2017 Podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor - Vzdělávací institut Praha s.r.o., Švédská 107/39, Praha 5
28 825 21. 06. 2017 Jmenování vedoucí Odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 5
28 826 21. 06. 2017 Termíny zasedání Rady MČ Praha 5 v letních měsících 2017
28 827 21. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů