Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
27 746 14. 06. 2017 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2016/2017 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
27 747 14. 06. 2017 Posílení fondu investic ZŠ a MŠ Kořenského převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a čerpání z fondu investic na realizaci opravy učebny v budově Kořenského
27 748 14. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807 - 4008/2017, E2017/7178, MČ Praha 5 č. 0003/0/KST/17, uzavřené dne 16.5. 2017 se společností Česká pošta, s. p.
27 749 14. 06. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 5. 2017 do 31. 5. 2017
27 750 14. 06. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 1134, 1136, 1181, 1525, 1137, k. ú. Jinonice
27 751 14. 06. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy AquaDream a. s. na rok 2017
27 752 14. 06. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu pro seniora
27 753 14. 06. 2017 Záměr pronájmu nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
27 754 14. 06. 2017 Návrh na ukončení poskytování slevy z nájmu dle Zásad bytové politiky MČ Praha 5
27 755 14. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke spolupořadatelské smlouvě č. 0138/0/OKI/2017 se společností Ostrovy s. r. o.
27 756 14. 06. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Janáčkovo nábřeží 37/479, ev. č. 904, k. ú. Smíchov, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
27 757 14. 06. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov
27 758 14. 06. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov
27 759 14. 06. 2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č.942/44, k. ú. Hlubočepy mezi HMP, zastoupenou Technickou správou komunikací a MČ Praha 5
27 760 14. 06. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 646, 5043/8 a 5043/14, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce"Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě ulic Nádražní a Hořejší nábřeží, Praha 5 - Smíchov"
27 761 14. 06. 2017 Spolupořadatelství při sportovní akcí "Challenge Prague"
27 762 14. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke spolupořadatelské smlouvě č. 0146/0/OKI/2017 se spolkem ORTHODOCKS YACHT CLUB o. s.
27 763 14. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke spolupořadatelské smlouvě č. 0145/0/OKI/2017 se spolkem AkSen – aktivní senior, z. s.
27 764 14. 06. 2017 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 - navýšení schválené částky
27 765 14. 06. 2017 Posílení fondu investic převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
27 766 14. 06. 2017 Přehled rozpočtových opatření
27 767 14. 06. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 - Smíchov
27 768 14. 06. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
27 769 14. 06. 2017 Spolupořadatelství při sportovní akci "Běh přes motolské jamky"
27 770 14. 06. 2017 Pořádání 19. ročníku šachového turnaje - SENIOR - KA 2017
27 771 14. 06. 2017 Pořádání podzimního výletu pro seniory - občany MČ Praha 5
27 772 14. 06. 2017 Nesouhlasné stanovisko k projektu rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích parc. č. 430/1 a 430/5, k. ú. Motol (2014)
27 773 14. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 3. etapa"
27 774 14. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0050/0/OMI/16
27 775 14. 06. 2017 Schválení darovací smlouvy s příkazem mezi MČ Praha 5 a IC Praha 5
27 776 14. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228 - oprava podlah ve třech učebnách v 1. NP"
27 777 14. 06. 2017 Realizace projektu Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2017
27 778 14. 06. 2017 Změna stavebníka půdní vestavby v domě Zborovská 124/68
27 779 14. 06. 2017 Pověření vedoucí odboru bytů a privatizace v souladu s § 94 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.
27 780 14. 06. 2017 Výběr účastníka v rámci výzvy k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů na služby s názvem: "Umístění, údržba a servis chemických toalet na vybraných dětských hřištích a sportovištích na území MČ Praha 5"
27 781 14. 06. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů